ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Siracüddin Ali b. Osman el-Ûşî’nin (ö. 575/1179) Yaşadığı Coğrafya: Mâverâünnehir Bölgesi
Bir âlimin yetişmesi şüphesiz doğup büyüdüğü ortamın şartlarıyla çok yakından ilişkilidir. Bu bağlamda, Siracüddin Ali b. Osman el-Ûşî’nin (ö. 575/1179) yaşadığı coğrafyalardan Mâverâünnehir’in özellikle XI. ve XII. yüzyıllar siyasî, dinî ve ilmî şartları hakkındaki bilgilere odaklanmak, onun hayatının tarihî gerçekliklere uygun olarak bilinmesini ve ilmî birikimini iyi bir şekilde anlamaya yardımcı olacaktır. Söz konusu önemden hareketle, Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusundaki bölge olan Mâverâünnehir’de mezkur yüzyıllarda yaşanan hayatın temel özelliklerinin, Ûşî’nin zihin dünyasına ve eserlerine etkisi üzerinde durulacaktır. Bunun yapılabilmesi için Mâverâünnehir’in öncelikle coğrafya olarak hangi kültür havzalarını kapsadığına bakılacaktır. Yapılan bir ön araştırmaya göre burasının İstahrî’ye göre Buhara, Semerkant, Soğd toprakları, Üşrûsene (Uşrusana), Şâş (Taşkent), Fergana, Keş (Kiş), Nesef (Nahşeb), Sagāniyân (Çagāniyân), Huttal (Huttalân), Tirmiz, Guvâziyân, Ahsîkes, Hârizm, Fârâb, İsbîcâb, Talas, Îlak ve Hucend’i kapsadığı tespit edilmektedir. Dolayısıyla bildiride Ûşî’nin doğduğu yüzyılın yakın arka planına ve yaşadığı yüzyılın başta Buhara ve Semerkant kültür havzaları olmak üzere genel olarak Mâverâünnehir bölgesine odaklanılacaktır.

Keywords
Ali b. Osman el-Ûşî, Mâverâünnehir, İslam ve Orta Asya Tarihi.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri