ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hicrî VI. Yüzyılda İslâm Dünyasında İlmî Durum
Bu tebliğde, Ebû Muhammed (Ebü’l-Hasen) Siracüddin Ali b. Osman b. Muhammed b. Süleyman el-Ûşî’nin yaşadığı hicrî VI. yüzyılda İslam dünyasındaki ilmî durum üzerinde durulmaktadır. Çalışma bağlamında şu tespitler yapılmaktadır. Bir, Ûşî’nin yaşadığı zaman diliminde en güçlü İslam devletlerinin Başında Abbasîler, Endülüs Emevîleri, Selçuklular ve Karahanlılar gelmektedir. Kurtuba, Dımeşk, Bağdat, Semerkand ve Buhara gibi şehirler ise başlıca önemli ilim merkezleridir. İki, hicrî VI. asrın bilim anlayışında, dinî ve fennî ilimler bir bütün olarak değerlendirilmekte, bunlar arasında bir ayırım yapılmamaktadır. Üç, bu dönemde ansiklopedist âlim anlayışı hâkimdir. Buna göre bir bilim insanı belli bir alanda temayüz etmiş olsa bile, diğer ilimleri de bilmek durumundadır. Ûşî’nin Kelam’ın yanı sıra Fıkıh ve Hadis gibi ilimleri de tahsil etmiş olması bu bağlamda değerlendirilebilir. Dört, disiplinler arası ilişkinin gerekliliğine dayanan ilim anlayışı, dönemin bilginlerinin daha donanımlı olarak yetişmelerini, ilmî konulara farklı açılardan bakarak olayları bütüncül ve dolayısıyla sağlıklı değerlendirmelerini sağlamıştır. Beş, âlim sadece bir bilgi teknisyeni/akademisyen değildir; aynı zamanda ilmini yaşayan, yayan ve yazmak sûretiyle sonraki nesillere aktaran kişidir. Altı, üst düzeyde ilim öğrenmek ve öğretmek; dönemin önemli ilim merkezlerine gitmek ve farklı âlimlerden ders almakla mümkündür. Ûşî’nin farklı ilim merkezlerinde bulunan çok sayıda âlimden ilim öğrenmiş olması bunu göstermektedir. Yedi, ilim öğrenmek kadar öğretmek de önemsenmiştir. Ûşî’nin çok sayıda farklı coğrafyalarda ilim tahsil etmesi ve aynı zamanda farklı mekânlardan gelen talebelere ders vermiş olması bu çerçevede önem arz etmektedir. Sekiz, hicrî VI. yüzyılda halîfe/hükümdarlar âlimi/ilmî çalışmaları desteklemekle birlikte, ilim öğrenmek-öğretmek, daha çok âlimlerin şahsî çalışmalarıyla gerçekleşmiş ve dolayısıyla bu dönemdeki ilmî faaliyetler sivil karakterlidir.

Keywords
el-Ûşî, Hicrî VI. Asır, İslamî İlimler, İlim Merkezleri, İlmî Anlayış.

Advanced Search


Announcements

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :osilahiyatdergisi@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri