ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ali b. Osman el-Ûşî’nin Yetiştiği İlmi Çevre ve Hicrî VI. Asırda İslâm Eğitim Kurumlarının Genel Durumu
Yaygın bir tanıma göre, “Tarih ilmi, geçmişte olup bitenleri kaydetmeye, bunların neler olduğunu keşfetmeye, olaylar arasındaki ilişkileri öğrenmeye ve bugünü anlamlandırmaya çalışan bir disiplindir”. Kimileri de tarihi, “tarihi olay” diye seçilen şeylerin toplamıdır” diye tarif ederler. Şüphesiz tarih sadece “tarihi olay” diye seçilen ve sadece kayıtlara geçen şeylerden/bilgilerden ibaret değildir. Bu anlamda geçmişte yaşanmış ama kayıtlara geçmemiş pek çok olay, olgu söz konusudur. Eğitim tarihimiz açısından da durum aynıdır. Dolayısıyla geçmişte yaşanan pek çok eğitim olgusuna (eğitim kurumu, programı, müfredatı, öğrenci, öğretmen vb.) ilişkin bilgiler ne yazık ki günümüze yeterince ulaşamamıştır. Bu durum onların gerçekte yaşanmadığı ve tarihi bir olay, olgu olmadıkları anlamına gelmez. Çelebi’nin de dediği gibi maalesef İslam eğitim tarihi araştırmalarında eğitim kurumları, programlar, ders kitapları, öğretmenler, öğrenciler vb. konularda araştırmacıları tatmin edici, sistemli ve detaylı bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Zira İslam alimlerince hacimli pek çok eser kaleme alınmasına rağmen, bunlarda doğrudan eğitimle ilgili konular (öğrenme ve öğretmenin mahiyeti, öğretmen, öğrenci, program, öğretim yöntemleri vb.) pek işlenmemiş, bu alanla dolaylı ilgili kurulabilecek, ilmin önemi, alim ve talebede bulunması gereken vasıflar, onlara düşen görevler vb. konular ele alınmıştır. Aynı durum aşağıda tanıtılan ve “el Ûşi” ismiyle şöhret bulan alimimiz ve eserleri için de geçerlidir. İlim geleneğimizde bize kayıtları ulaşan önemli şahsiyetlerden birisi de Siraceddin Ali b. Osman el Ûşi’dir. el-Ûşi daha çok el-Emâlî adlı eseri ile şöhret bulmuştur. Ancak bunun dışında da önemli eserleri mevcuttur. Bu bildiride, el Ûşi’nin yetiştiği ilmi çevre ve dönemin eğitim kurumlarının özellikleri üzerinde durulacak, bu çerçevede ulaşabildiğimiz kaynaklar üzerinden onun ilmi hayatı, hocaları, eserleri hakkın kısa değerlendirmelerde bulunulacak, onun yetiştiği dönemdeki eğitim kurumlarının yapısı ana hatlarıyla ortaya konmaya çalışılacaktır.

Keywords
Ali b. Osman el-Ûşî, Hicrî VI. Asır, İslam Eğitim Kurumları.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri