ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ali b. Osman Siracüddin el-Ûşî’nin Yaşadığı XII. Yüzyıl Türk Coğrafyasında Türk Din Mûsikîsi’nin Gelişimi
Mâverâünnehir, Ceyhun (Amu Derya), Seyhun (Sırd Derya) nehirlerinin arasında kalan Semerkand, Fergana, Nesef, Buhara ve Oş (Ûş) gibi önemli kültür merkezlerini barındıran ünlü Türk havzasıdır. Bölge ilk çağlardan itibaren Türk ve İranlılara ev sahipliği yapmıştır. Asya Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Uygur İmparatorluğu, Karahanlı Devleti, Gazneli Devleti gibi büyük devletlere hayat veren verimli topraklara sahiptir. Mâverâünnehir’de öne çıkan kültür şehri Semarkand ise, tarihî süreç içinde İslam düşüncesinin önemli bilim merkezi haline gelmiştir. Kelam, fıkıh, hadis ve tefsir gibi çeşitli alanlarda yaptığı eğitim çalışmaları ile dikkatleri üzerinde toplamıştır. Mâverâünnehir’de yetişen meşhur âlimlerden birisi de Fakih, muhaddis, kelamcı (mütekellim), edip ve şâir Siracüddîn Ali b. Osman el-Ûşî’dir. Nisbesinden de anlaşılacağı üzere, Fergana vadisinde bugün Kırgızistan toprakları içinde bulunan Oş (Ûş) şehrinde dünyaya gelmiştir. Fıkıhta Hanefîliğin, itikadda Mâtürîdîliğin önemli temsilcilerindendir. Yazılı kaynaklarda, Ûşî’nin mûsikî ile ilgilendiğine ve bu alanda çalışma yaptığına dair henüz herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Ancak edebî kişiliği ve şiirle ilgilendiğini, çok az da olsa şiirler yazdığını biliyoruz. Bu tebliğimizin amacı; başta Kırgızistan bölgesi olmak üzere Mâverâünnehir bölgesini kapsayan XII. Yüzyıl Türk havzasına ait mûsikîye dair çalışmaları ve gelişmeleri inceleyerek aktarmaya çalışmak, Ûşî’nin yaşadığı dönemde XII. yüzyıl Türk coğrafyasının kültürel ve sanatsal bakımdan ve Dinî Mûsikî alanında ne tür faaliyetlere sahne olduğuna ilişkin asgarî sonuçlara ulaşabilmektir.

Keywords
Ûşî, Dinî Mûsikî, Kopuz, Ozan, Mûsikî.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri