ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Али бин Осман аль-Ошинин өмүр баяны жана чыгармалары
Бул аалымдын толук аты жөнү Али бин Осман бин Мухаммед бин Сулайман Аби Мухаммед Сиражжуддин аль-Таймия аль-Фарганий аль-Ханафий аль-Оший. Ал замандаш аалымдар арасында Сиражжуддин “Диндин шооласы” деген лакабы менен таанылган. Качан туулгандыгы жана өмүр баяны туурасында так маалыматтар жок. Бирок чыгармаларынан анын Фергана өрөөнүнө караштуу, маданияттын очогу болгон Ошто төрөлгөндүгү белгилүү. Ал Ханафий мазхабынын жана Матуридий теориясынын көрүнүктүү усулчусу, Матуридий теологиясынын ойчулу (Мутакелими) катары белгилүү болгон. Ошол эле учурда ал чыгармаларыны адабият жанрында жазган акын катары да белгилүү болуп, заманындагы илим адамдарынан өзгөчөлөнүп турган. Ал Ислам укугу жана теология илими боюнча жогорку деңгээлде аалым даражасына жетишкен. Ошондуктан Али бин Осман аль-Оший “Диндин шооласы”, “Имам”, “Аллаама”, жана “Мухаккик” деген лакаптарга ээ болгон. Анын чыгармаларынан каза болгон жылы туурасында бирканча жоромолдор бар. Бир жоромолдо ал х.569/м.1173-жылы каза болгон деп айтылса, башка бир жоромолдо болсо х.575/м.1179-жылы каза болгондугу жөнүндө айтылып келет. Анын чыгармаларынан кээ бирлери гана биздин заманга чейин жетип келген. Ага таандык болгон чыгармалары төмөнкүдөй: Нисабил-ахбар ли-тезкиретил-ахяр, Бадуль-амаали касыйдасы, Аль-Фатава ас-Сиражийа, Гурарул-Ахбар жана Дурарул-Анвар, Мухталифур-ривайа.

Keywords

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri