ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bed’ü’l-Emâlî’nin İlm-i Kelam Geleneğindeki Yeri ve Önemi
Türkler İslam ile müşerref olduktan sonra sadece gerçekleştirdikleri fetih hareketleriyle değil aynı zamanda ilmî alandaki faaliyetleriyle de ilay-ı kelimetullahın önde gelen temsilcileri olmuşlardır. Bunda idarecilerin ilme ve ilim adamına gösterdikleri saygı ve ilgi son derece etkili olmuştur. İlme ve âlime karşı bu müspet yaklaşım düşünce ve eserleriyle İslam dünyasına asırlar boyunca hizmet eden pek çok ilim adamının yetişmesine imkân sağlamıştır. Bu âlimlerden biri de bugün Kırgızistan sınırları içerisinde bulunan Oş şehrinde dünyaya gelen Ali b. Osman el-Ûşî’dir. O, Maveraünnnehir bölgesinde yaşayan ve Ehl-i Sünnet inancının iki büyük temsilcisinden biri olan Mâtürîdî geleneğin önemli temsilcilerinden biridir. Ûşî, hem yaşadığı dönemdeki duruşu hem de eserleriyle Türk düşünce ve kültür tarihi açısından takdire şayan bir âlimdir. Nitekim çalışma konumuzu teşkil eden Bed’ü’l-Emâlî kasidesinin yüzyıllar boyunca İslam dünyasnını çeşitli medreselerinde okutulup ezberletilmesi, pek çok yazma nüshasının dünyanın değişik kütüphanelerinde bulunması, pek çok şerhinin yapılması ve değişik dillere tercüme edilmesi hem esere hem de müellifine gösterilen ilginin bir yansımasıdır. Bu çalışmanın amacı da hem bir mütekellim olarak Ûşî hem de itikadî görüşlerini dile getirdiği manzum eseri Bed’ü’l-Emâlî’nin şekil ve muhteva açısından İlm-i Kelam geleneğindeki yeri ve önemini tahlil etmektir.

Keywords
Ali b. Osman el-Ûşî, Bed’ü’l-Emâlî, Kelam İlmi.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri