ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Siracüddin Ali b. Osman el-Ûşî ve Arap Dili -Bed’ü’l-Emâlî Metni Örneği-
el-Ûşî’nin asrı Arap dili biliminin revaçta olduğu ve artık her tarafa yayıldığı bir dönem durumundaydı. O dönemde İbn Haşşab, Cürcânî, Harirî, Zamehşerî ve Ebu’l-Berekati’l-Enbarî gibi dilciler faaliyet göstermiştir. el-Ûşî, Arap toplumunun yaşadığı memleketten uzak olması ve Arap olmayan bir memlekette faaliyet göstermesi ve o çevreye hiçbir seferde bulunduğuna dair bir kayıt bulunmamasına rağmen, onun Arap diline hakim olduğu görülmektedir. Nisâbü’l-Ahbâr ve Musnedu Enes b. Malik adlı eserlerinde bazı gramer hataları olduğu görülmektedir. Fakat bu eserler Emâlî Kasidesiyle birlikte tetkik edildikten sonra, bu gramer hatalarının mustensihten meydana geldiği kanaati bizde hasıl olmuştur. Bunun delili el-Ûşî’nin Emâlî eserinde göze çarpan, Arap dilindeki hakimiyeti ve bu dilde şiir yazabilmesidir. Biz el-Ûşî’nin Arap dilindeki yerini tespit etmeye çalışırken, onun Nisâbü’l-Ahbâr ve Musnedu Enes b. Malik adlı eserlerine itimat etmedik. Çünkü bu eserlerin ikisi de hadis nakline dayanmaktadır. el-Ûşî ise bu eserlerde sadece bablar koymuş, başka etkisi olmamıştır. Emâlî Kasidesi ise tamamen onun şekil vermesiyle meydana gelmiştir. Ayrıca bu eser birçok yolla bize kadar ulaşmıştır. Dolayısıyla bu eserdeki Arap dili hâkimiyetiyle onu tahlil edebileceğimize inanmaktayız. Emâlî Kasidesi mumtaz bir Arapçayla te’lif edilmiş ve Arap olmayan birisinin te’lifine benzememektedir. Eserin nazmında ve dil bilgisinde hiçbir hata bulunmamaktadır. el-Ûşî bu eseri “bahru’l-vafir” vezninde yazmıştır.

Keywords
Ali b. Osman el-Ûşî, Bed’ü’l-Emâlî, Arap Dili.


Advanced Search


Announcements

  2019-27. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 27. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 27-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri