ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Emâlî’deki Âyet Referansları
Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf gibi dinî ilimler tabii olarak temel referans olarak Kur’an-ı Kerim’i dikkate alırlar. Zira Kur’an’da yer alan konuların üçte biri tevhid, üçte biri tezkir ve üçte birini de ahkam konuları teşkil etmektedir. Dini ilimlerden Kelamın nakli delillerdeki temel dayanağı Kur’an-ı Kerim’dir. Bu nedenle Kelami konuları ihtiva eden eserler –diğer dinî ilimlere ait eserler gibi- açıktan veya zımnen ayetlere atıfta bulunurlar. Bu alanında yazılmış olan önemli eserlerden birisi de Sirâceddin Ali b. Osman el-Ûşî’nin el-Emâlî isimli eseridir. Bu eser, Kelam ilminin temel konularını kısa ve özlü bir biçimde dile getirmeyi başarmıştır. Bu yönüyle eserin, kendisine dayanak olarak ele aldığı ayetlere, doğrudan değil de, zımnen özlü bir biçimde atıfta bulunduğunu söylemek mümkündür. Tebliğde Emâlî’nin Kelami konularda delil olarak kullandığı var sayılan ayetlerin neler olduğu tespit edilip incelenecektir. Tebliğin genel çerçevesini şu sorular oluşturacaktır: Emâlî, Kelamî konularda hangi ayetlere atıfta bulunmuştur? Ayetlerdeki Kelâmî mesajları okuyucuya nasıl yansıtmıştır? Ayetlerin mesajlarını ulaştırmada ne ölçüde başarı sağlanmıştır?

Keywords
Ûşî, Emâlî, Âyet Referansları.

Advanced Search


Announcements

  2019-27. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 27. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 27-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri