ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İbn Cemâa’nın Derecu’l-Meâ‘lî İsimli Bed’ü’l-Emâlî Şerhi
Siracüddin Alî b. Osman el-Ûşî (ö. 575/1179) 66 beyitten oluşan genellikle el-Emâlî ve ayrıca Bed’ü’l-Emâlî, el-Kasîdetu’l-Lâmiyye fi’t-Tevhîd, Kasîdet-u yekûlu’l-‘Abd, el-Kasîdetu’l-Hanefiyye ve Lâmiyye-i Kelâmiyye isimleriyle meşhur manzum akâid risalesiyle İslam düşünce tarihine damgasını vurmuş Mâtürîdî kelâmcısı, Hanefî fakîh ve muhaddisi bir alimdir. Söz konusu eseri; özlü ifadeleri, öğretimi ve öğreniminin kolay olması bakımından yaygınlık kazanan ve medreselerde okutulan temel ders kitaplarından birisi olmuştur. el-Emâlî üzerine başta Arapça ve Türkçe olmak üzere birçok dilde şerh yazılmış ve tercümeleri yapılmıştır. Bu şerhler arasında belki de en dikkat çekeni, hicrî VIII. ve IX. yüzyıllarda Mısır ve Şam bölgesinin birçok ilmi disiplinde mütehassıs önde gelen Şafi’î fakîhi, hadîs ve dil alimi olan İzzüddin Muhammed b. Ebi Bekr b. Cemâa’nın (ö. 819/1416) Derecu’l-Meâ’lî fî Şerhi’l-Emâlî isimli eseridir. Çünkü Eş’ârî kimliğiyle İbn Cemâa, özellikle Ehl-i Sünnet kelâmının Eş’ârîlik ve Mâtürîdîlik’ten müteşekkil olduğu fikrinin yaygınlık kazanmaya başladığı bir dönemin alimidir. Tâcüddîn es-Sübkî’nin (ö. 771/1370) talebesi ve Mâtürîdî kelamcılarından Kemâlüddîn İbnu’l-Humâm’ın da (ö. 861/1457) hocası olması ve daha da önemlisi Mâtürîdî bir alimin eserine şerh yazması itibariyle söz konusu fikrin yerleşmesinde onun, önemli bir konuma sahip olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu tebliğde söz konusu dönemin hususiyetini görmek maksadıyla örnek bir çalışma olması bakımından İbn Cemâa’nın Derecu’l-Meâ’lî’si ana hatlarıyla tanıtılacaktır.

Keywords
Ali b. Osman el-Ûşî, el-Emâlî, Emâlî Şerhleri, Derecu’l-Meâ‘lî, İbn Cemâa.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri