ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kasîde-i Emâlî’nin Türkçe Tercümeleri Üzerine
İslam inanç esaslarını anlatmak amacıyla ortaya çıkan akaitnâme türünün Türk edebiyatında telif ve tercüme birçok örneği bulunmaktadır. Söz konusu akaitnâmelerden manzum olanlar Türk İslam edebiyatında oldukça ilgi görmüştür. Bu ilginin sebebi manzum akaitnâmelerin kolay ezberlenebilir olmasıyla açıklanabilir. Ali b. Osman el-Ûşî tarafından kaleme alınan Kasîde-i Emâlî de Türk İslam edebiyatında en fazla ilgi gören akaitnâmelerdendir. 1174 yılında yazılan ve İslam inanç esaslarının 67 beyitte manzum olarak anlatıldığı bir eser olan Kasîde-i Emâlî, Matûrîdiyye akaidi temelindedir. Bedü’l-Emâlî, Kasîdetü’l-Emâlî ve Kaside-i Lâmiyye isimleriyle meşhur olan eserin defalarca şerhleri ve tercümeleri yapılmıştır. Kaside-i Emâlî, Türk Edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Eserin Türkçede bilinen 12 tercümesi ve 12 şerhi bulunmaktadır. Çalışmamızda kasidenin ikisi mensûr onu manzum olmak üzere toplam 12 tercümesi ele alınmıştır. Söz konusu tercümelerden sekizinin mütercimi bilinmekle beraber dört tercümenin ise mütercimleri belli değildir. Tespit edilen manzum tercümelerin Kaside-i Emâlî metni ile şekil hususiyetleri açısından büyük ölçüde benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca tercümeler içinde en fazla nüshaya sahip olan (tespit edilen 13) Şem’î tercümesinin diğer tercümelere göre daha çok ilgi gördüğü söylenebilir. Bu çalışmada Kasîde-i Emâlî’nin Türkçe tercümeleri hakkında tespitler sunulacak ve kasîdenin Türk edebiyatına ve Türk toplumuna etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Ali b. Osman el-Ûşî, Kasîde-i Emâlî, Tercüme.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri