ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ehl-i Sünnet Düşünce Ekolleri Açısından Ali b. Osman el-Ûşî’nin İtikadî Görüşleri
Ebû Muhammed (Ebü’l-Hasen) Siracüddin Ali b. Osman b. Muhammed b. Süleymân et-Teymî eş-Şehîdî el-Fergānî el-Ûşî inanç ibadet ve hadis sahasında eser vermiş bir alimdir. Hanefî mezhebine mensup olup Oş şehrinde doğmuştur. 569/1174 veya 575/1179 yılında vefat etmiştir. Onun itikad alanında yazmış olduğu ve kendisinin Bed’ü’l-Emâlî adını verdiği kitap, şiir şeklinde telif edildiğinden el-Kasidetü’l- Lâmiyye olarak da şöhret bulmuştur. el-Ûşî’nin itikadi görüşlerinin temelini bu kitap teşkil etmektedir. Önemine binaen bu eser üzerinde birçok şerh yazılmıştır. Bu bildiride Hanefî-Mâtürîdî düşünce sisteminde yer alan el-Ûşî’nin itikadi görüşleri Ehl-i Sünnetin kelam ekolleri olan Mâtürîdîlik ve Eş’ârîlik bağlamında incelenecektir. Ayrıca Ehl-i Sünnetin Kelam karşıtı olan Ashabu’l-Hadis olarak anılan sonradan Hanbelilik ve bilahare Selefiyye olarak da adlandırılan düşünce ekolü bağlamında da el-Ûşî’nin görüşleri değerlendirilecektir. Böylece Ali b. Osman el-Ûşî’nin Ehl-i Sünnet düşünce sistemi içindeki konumuna ışık tutulmuş olunacaktır.

Keywords
el-Ûşî, Bed’ü’l-Emâlî, Akaid, Ehl-i Sünnet, Mâtürîdîlik, Eş’ârîlik, Ashabu’l-Hadis.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri