ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Siracüddin Osman el-Ûşî ve Emâlî Kasidesinin Mâtürîdî Teoloji Sistemindeki Yeri
Siracüddin Osman el-Ûşî günümüz Kırgızistan’ın Oş şehrinde doğmuştur. Ancak o ve eseri Emâlî’nin varlığı Kırgız toplumunun gerek akademik çevresinde, gerekse dindar kesiminde fazla bilinmemektedir. Elbette bunun objektif ve sübjektif nedenleri bulunmaktadır. Aslında geçmişte veya günümüzde birçok ülkede özellikle onun Emâlî Kasidesi çok meşhur olmuştur. Mesela: Orta Asya, Türkiye, Mısır, Hindistan, Pakistan, Rusya, hatta Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin kütüphanelerinde Emâlî’nin el yazma veya matbu halindeki nüshalarının bulunması ve özlü bilgilerinin farklı dillerde şerh ve haşiyelerinin yapılmış olması bunun açık bir delilidir. Siracüddin Osman el-Ûşî Karahanlıların devrinde Oş şehrinde yaşamış, hadis, fıkh alanlarıyla ilgili eserler meydana getirmiştir. Onun kelâmî konuları ele aldığı tek eseri Emâlî Kasidesi’dir. Söz konusu kaside manzum bir akâid risalesidir ve Mâtürîdî akaidine dair olup bu ekolün temel görüşlerini özetler mahiyettedir. Bunun yanında o, Ehl-i Sünnet’e karşı muhalif görüşler ileri süren fırkaları da eleştirmiştir. Ondan dolayı asırlar boyu Emâlî Kasidesi birçok devletin medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş ve farklı dillere tercüme edilmiştir. Emâlî Kasidesi’nin özellikle manzum bir eser olması, özlü, net bilgileri içermesi ve pratik anlatım ve anlayış ifadelerinin bulunması öğrenme ve ezberleme açısından kolaylık, Orta Asya’da yaşayan insanların inanç dünyalarına katkı sağlamıştır. Bu çalışmamızın amacı el-Ûşî ve Emâlî Kasidesi’nin Orta Asya’da Geleneksel İslam Anlayışı’nın itikadî temelini oluşturan Mâtürîdîlik teolojik sisteminin içindeki yeri ve önemini tahlil etmektir.

Keywords
el-Ûşî, el-Emâlî, Mâtürîdî Kelâmı.


Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri