ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


V/XII кылымда Ферганада фыкх илими жана Сиражуддин ал-Оший
II/VIII кылымда Ирактын Куфа шаарында түптөлгөн ханафий мазхабы убакыттын өтүшү менен аалымдардын илимий иш-аракеттеринин натыйжасында башка аймактарга да жайылган. Маверауннахр аймагынын да бул мазхаптын өнүгүшүндө өтө чоң орду бар. Көптөгөн белгилүү ханафий аалымдар да ушул аймактан чыккан. Караханийлердин тушунда гана бул аймактан үч жүзгө жакын аалым чыккан жана алар үч жүз элүүгө жакын эмгек жазып калтырышып, фыкх илимине, айрыкча ханафий мазхабына зор салым кошушкан. Ошондон улам кээ бир изилдөөчүлөр “Маверауннахр – ханафий мазхабынын чеби” деп айтышкан. Алгач Бухара шаары Маверауннахрдын илим борбору болуп, Имам Мухаммеддин окуучусу Абу Хафс ал-Кабир (ө.ж. 216/831) башында турган аалымдар фыкх илимине байланыштуу илимий иш-аракеттерди ушул шаарда жүргүзүшкөн. Ошондой эле Самарканд шаары да илимдин борбору болуп, башка шаарлардан келгендер бул жердеги медреселерде илим алышып, басымдуу түрдө ханафий мазхабын үйрөнүшкөн. Кийинчерээк Фергана аймагы да илим жагынан күчтөнүп, бул жерден чыккан аалымдар да илим дүйнөсүндө тааныла баштаган. Мисалы, Алауддин Абу Бакир ибн Масуд ал-Касаний (ө.ж. 587/1191), Хасан ибн Мансур ал-Өзгөний (ө.ж. 592/1196), Бурхануддин Али ибн Абу Бакир ал-Маргинаний (ө.ж. 593/1197) Фергана өрөөнүндөгү Маргиланда төрөлгөн. Бул аалымдар өздөрүнүн жазган китептери, окуткан окуучулары жана жүргүзгөн илимий иш-аракеттери менен ханафий мазхабынын, дегеле фыкх илиминин өнүгүшүнө зор салым кошушкан. Ошондой эле Сиражуддин Али б. Осмон ал-Оший (ө.ж. 575/1179) да VI/XII кылымда жашап өткөн жана Маверауннахр аймагындагы бир нече шаарды кыдырып, белгилүү аалымдардан сабак алган.

Keywords
Фергана, ханафий мазхабы, фыкх илими, Оший, ал-Фатава ас-Сиражиййа.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri