ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Кыргызстандагы диний иденттүүлүктү сактоодо Сиражуддин аль-Ошийдин “аль-Фатава ас-Сиражия” аттуу эмгегинин оорду
Ислам дини тынчтыктын жана бейпилдиктин дини. Акыркы убактарда Ислам динин атын жамынган, негизи, Ислам дини менен шайкеш келбеген радикализм, фундаментализм, фанатизм, терроризм, экстремизм өңдүү терминдер актуалдуулугун жоготпой келет. Бул маселе Кыргызстан мусулмандары үчүн аябай кооптуу маселе катары каралып, канткенде бул маселелердин алдын алууга болору туурасындагы атайын иш-чаралар, албетте, ар бир мусулманды ойлонууга түртпөй койбойт. Бул маселелердин алдын алуу диний иденттүүлүкө ээ чыгып, диний радикализмге каршы бирдиктүү иш алып баруу менен гана ишке ашат. Башкача айтканда, ханафизмдин негизги өзөгүн түзгөн Сарахсийдин “аль-Мабсут”, Кадихан аль-Узжандийдин “аль-Фатава”, Сиражуддин аль-Ушийдин “аль-Фатава ас-Сиражия” өңдүү, бул чөлкөмдүн менталитетине, үпр-адат жана каада-салтына, географиялык шарттарына ылайыктыштырылып, ошону менен бирге ханафий мазхабынын негизги принциптерине таянып жазылган, өзүбүздүн ыйык мурасыбызды замананын талаптарына жараша туура колдонуу менен гана жүзөгө ашат.

Keywords
Сиражуддин аль-Уший, аль-Фатава ас-Сиражия, диний иденттүүлүк, радикализм, фундаментализм, фанатизм, терроризм, экстремизм.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri