ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ali b. Osman el-Ûşî’nin Yaşadığı Dönemde Hadis İlmi
Ali b. Osman el-Ûşî (ö. 575/1179), hayatının büyük bir bölümünü altıncı asırda geçirmiş Orta Asya’lı bir âlimdir. İtikad ve fıkıh alanında daha meşhur olmakla birlikte Nisâbü’l-Ahbâr ve Cüz’ü Enes isimli eserlerinden hareketle onun hadisçi bir yönünün de bulunduğu anlaşılmaktadır. Altıncı asrın önemli muhaddislerini, bu asırdaki hadis ilminin temel meselelerini, hadis edebiyatı bakımından dönemin genel değerlendirmesini ele alacağımız bu çalışma, aslında hadis tarihine yönelik düşündüğümüz “Asırlara göre hadis tarihinin gelişimi” isimli daha kapsamlı bir çalışmamızın bir bölümünü teşkil etmektedir. Ülkemizde ve İslâm âleminde hadis tarihi ve hadis edebiyatı ile ilgili araştırmaların büyük çoğunlukla erken dönemlere odaklandığı, özellikle hicri üçüncü asır sonrası hadis tarihine yönelik akademik araştırmalarda bir boşluk bulunduğu hadisçilerimiz tarafından bilinmekte ve dillendirilmektedir. Bu açığı kapatmak üzere bir takım çalışmalar da yapılmıştır. Ancak başka çalışmalara ihtiyaç duyulduğu kanaatini taşımaktayız. Biz bu çalışmamızda Ali b. Osman el-Ûşî’nin yaşadığı dönem olan altıncı asrı Ûşî’den kopuk bir şekilde değerlendirme niyetinde değiliz. Bu yüzden hadis ilmi bakımından dönemin genel karakteristiğini tespit edip, Ûşî’nin hadisçiliğinin ve hadislere dair eserlerinin oturduğu zemini tespit etmeye çalışacağız.

Keywords
Ali b. Osman el-Ûşî, Hadis Tarihi, Hicri Altıncı Asır, Nisâbü’l-Ahbâr, Musnedu Enes.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri