ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ali b. Osman Siracüddin el-Ûşî’nin Hadisçiliği ve Hadis Bilimindeki Yeri
Bu bildiride, el-Ûşî’nin (ö. 575/1179) hadisçiliği ve hadis ilmine katkıları, 100 konudan oluşan ve her konunun alt başlığında 10’ar hadîs bulunan, 15 kaynaktan senedleri atılarak derlenmek sûretiyle her birine birer rumûz verilerek kaynakları gösterilen, 1000 hadislik Nisâbü’l-Ahbâr li-Tezkiret’il-Ahyâr’ adlı eseri özelinde ele alınacaktır. Ûşî’nin bu eseri, derlemecilik devri hadîs mecmualarının kaleme alınma ve metodlarını anlamaya katkı sunacağı için önem arzetmektedir. Böylelikle, derleme dönemi hadis literatürünün içinde vucûd bulduğu tarihsel bağlamı değerlendirme imkanı doğacaktır. Özetle, Ûşî’nin Nisâbü’l-Ahbar adlı eseri, derlemecilik devri olarak nitelendirdiğimiz ve ilk örneklerine hicrî V. asrın başlarında rastladığımız metinli hadis mecmualarının kendine has özellikleri olan örneklerinden birini oluşturmaktadır. Hicrî beşinci asrın başlarında metinli hadîs mecmûaları üzerinde yapılan çalışmaların, ilk asırlarda kaleme alınanlardan amaç bakımınından farklılık arz ettiği herkesçe malumdur. Zira, Derlemecilik Devri eserleri’nin amacı; hadis rivâyet sisteminin esâslarına uygun olarak, sadece hadis râvilerinden senedleriyle hadîsleri almak değil, aksine söz konusu malzemeyi işlemek, ona kullanım rahatlığı sağlamak, pratik değer kazandırmak ve ondan yararlanmayı sağlamaktır. Ûşî’nin adı geçen eseri özelinde hem hadisçiliği hem de hadis bilimine katkıları örnekleri ve etkileriyle ele alınacaktır.

Keywords
Ûşî, Muhaddis, Hadis, Nisâbü’l-Ahbâr li-Tezkiret’il-Ahyâr

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri