ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sûfîlerin Hadis ve Hadis İlimleri ile Münasebeti
Sûfilerin genel anlamda ilimlere, hadislere ve hadis ilmine yaklaşımları hem amelî hem nazarî açıdan irfân ve ma’rifet anlayışına göre şekillenmiştir. Bu yüzden Sufilerin hadisle ilişkisi konusunda tasavvuf geleneğinde zâhiri ilimlerden birisi olarak görülen hadis ve hadis ilimlerine karşı irfânî bakışın nasıl olduğunu tespit etmek gerekir. Özellikle Hakîm et-Tirmizî’nin (ö. 285/898) hadis metinlerini değerlendirmede “Hadisin ma’rufunu ve münkerini bilme/tanıma”ya yönelik ortaya koymuş olduğu irfânî teorisi, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin (ö. 386/996) cerh ve tadil ilmi, zayıf hadisler ve rey hakkındaki görüşleri, Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) irfân ve ma’rifet açısından hadis ilimleri hakkındaki değerlendirmeleri hadis ilimlerine ma’rifet temelli tasavvufî yaklaşımı temsil etmektedir. Sûfîler içerisinde farklı bir yaklaşımı Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî ortaya koymuş, hadislerin senetleri ve hadis ilimleri ile ilgili teknik bilgilerin hadisçilere bırakılması gerektiğini belirtmiştir. Bu makalede sûfîlerin hadis ve hadis ilimleri ile münasebetini söz konusu bu müelliflerin görüşleri çerçevesinde ele almaya çalışacağız.

Keywords
Tasavvuf, Hadis, Sünnet, Hadis İlimleri, İrfan

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri