ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İmam Ebû Hanife’nin Sıfat Anlayışı
Sıfat meselesi kelamcıların ihtilaf ettiği konuların başında gelir. Aynı zamanda İslam kelamının oluşmasını tetikleyen ihtilaflardandır. Bu konuda şiddetli tartışmalar meydana gelmiştir. Fakat tartışmaların ne zaman ve kimler tarafından başlatıldığı hususunda görüş birliği bulunmamaktadır. Bu eksende kimileri sıfatlarla ilgili görüşlerinden ötürü “muattıla”, kimileri ise bu konudaki aşırı teşbih taraftarı olduklarından “müşebbihe” adıyla anılmışlardır. Ehl-i Sünnet mezhebi ise iki uç arasında orta yolu takip etmiştir. Ebu Hanife’ye nispet edilen eserlerdeki sıfat anlayışına bakıldığında, onun da orta yolu takip ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada Ebu Hanife’nin sıfatlar konusundaki görüşleri ve Ehl-i Sünnetin sıfat anlayışındaki etkisi görülmeye çalışılacaktır.

Keywords
Sıfatlar, Zatî, Sübutî, Haberî, Ebu Hanife, Ehl-i Sünnet

Advanced Search


Announcements

    24. Sayı Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin 24. sayısı yayımlanmıştır.


    Dergimiz 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanında Dizinlenmeye başlamıştır.    Oş İlahiyat Fakültesi 2017 yılı 22. sayısı yayımlanmıştır.  

    Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.    Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayımlanacaktırAdres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri