ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİVÂN-HİKMET’İN “MÂRİFET”, “HİKMET” VE “BÂTIN” KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZİ
2016 yılı Unesco tarafından “Ahmet Yesevî” yılı olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede gerek ülkemizde gerek orta Asya’da bulunan kardeş ülkelerde Hoca Ahmet Yesevî’yi anlamak, onun bıraktığı mirası sahiplenmek amacıyla birçok ilmi çalışmalar yapıldı, ilmi oturumlar, paneller, konferanslar ve seminerler düzenlendi. Yesevî ve çeşitli fikirleri üzerine birçok çalışmalar yapıldı, halen de onun bıraktığı hikmet mirâsını değerlendirecek çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bugün aslında Müslümanların sorunlarının çözümü sağlam bir itikat, sağlam bir amel ve sağlam bir maneviyattan geçmektedir. Bu üç unsurun sağlam temellere dayandırmak için gerek Anadolu’da gerek Orta Asya’da itikadda, Maturidilik; fıkıhta, Hanefilik benimsenmiş, Tasavvufta ise Yesevilik derin izler bırakmıştır. Bu açıdan Ahmet Yesevî ve hikmetleri kadîm geleneğimizi anlamada ve geleceğimizin inşâsında büyük bir öneme sahiptir. Hoca Ahmet Yesevî, İslamiyet'in manevi cihetten öncülerinden birisidir. O, İslamiyet'in önemli değerlerini şahsında toplamış, içten, merhametli, sabırlı şahsiyetiyle model olmuş, ismiyle zikredilen Yesevî tarikatı kısa zamanda yayılmıştır. Fikirleriyle halkımızın gönlünde yer eden, Anadolu’da tasavvuf kültürünün yerleşmesi ve yayılmasında rol oynayan Hoca Ahmet Yesevî’nin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak en büyük dileğimizdir. Bu makalede Yesevî’nin en temel kavramlarından “mârifet”, “hikmet” ve “bâtın” kavramları üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda irfân/tasavvuf geleneğinin en önemli bu üç kavramının Divân-ı Hikmet’teki karşılıkları incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords
Hoca Ahmet Yesevî, Mârifet, Hikmet, Bâtın, Divân-ı Hikmet.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri