ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KLASİK KELAM İLMİNDE İMANIN SOSYAL BOYUTU
İslam düşüncesinde iman konularına dair tartışmalar erken dönemlerde başlamış olmakla birlikte, genellikle meselenin teorik yönü ön plana çıkmıştır. Ancak diğer konularda olduğu gibi iman konusuna dair meseleler de sosyal gerçekliklerden bağımsız bir şekilde gelişmemiştir. Bu bağlamda iman tanımlarında ameli konumlandırmalarına göre iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Ameli imanın asli bir unsuru olarak kabul eden gelenekçi anlayış, dar kapsamlı bir tanım öne sürerek toplumun genelini bu tanımın dışında tutmuştur. Buna karşın ameli imanın bir sonucu olarak değerlendiren yenilikçi anlayış ise daha kapsamlı ve kuşatıcı bir tanım öne sürerek, toplumun olabildiğince bütün fertlerini tanıma dahil etmeye çalışmıştır. Meselenin bu sosyal yönü, imanla ilgili diğer konuları da etkileyerek fırkaların birbirinden ayrışması sonucunu doğurmuştur. Bu makalede iman ve İslam kelimelerinin semantik tahlillerinden başlayarak klasik kelam düşüncesinde ortaya çıkan teorik tartışmaların geri planındaki sosyal gerçeklikler irdelenecektir. Bunun neticesinde iman ve mümin kavramlarının sosyal anlamda birleştirici ve ayrıştırıcı yönlerine vurgu yapılacaktır. Ayrıca bu farklı bakış açılarının dini yaşamdaki tezahürlerine de değinilecektir.

Keywords
İman, İslam, mümin, ikrar, tasdik, amel.

Advanced Search


Announcements

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri