ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CUMA GÜNÜNDEKİ İCABET VAKTİ İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
“Cuma Günündeki İcabet Vakti ile İlgili Rivayetlerin İncelenmesi” adını taşıyan bu çalışmamızda Hz. Peygamber’in, duaların kabul olacağına dair işaret ettiği vakitle alakalı aktarımlar ele alınmıştır. Bu çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Cuma günüdeki icabet vaktiyle ilgili çeşitli rivayetler isnatları bakımından analize tabi tutulmuştur. Rivayetlerin farklı varyantları tespit edilerek isnat şemaları oluşturulmuştur. Daha sonra rivayetle ilgili ulaşılabilen ilk kaynağındaki ravileri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Senetlerin tamamındaki ravileri tek tek incelemek hem bu çalışmanın hacmine uygun görülmemiş hem de gereksiz bulunmuştur. Çünkü elde edilen ilk kaynaktaki raviler ile genel bir kanaat oluşmuştur. Rivayetler arasından bir tane vaktin belirsizliğine işaret eden, birer tane de öğle ve ikindiye işaret eden meşhur aktarımlar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ravileri hakkında cerh-taʻdîl kitaplarından bilgiler aktarılan rivayetler daha sonra bütünsel olarak incelenmiştir. Bu bağlamda müntehâ, senet sayısı, ittisâl, ve sıhhat durumları hakkında genel bir tetkik yapılmıştır. İkinci bölümde ise aktarılan rivayetlerle ilgili bazı değerlendirmelere yer verilmiştir. Hadisler arasında farklılıklar bulunsa da asgarî müşterekleri olan lafız ve manâ tespit edilerek onlar üzerinden metin değerlendirmesi yapılmıştır. Ardından icabet vaktine işaret eden çeşitli görüş ve rivayetler ele alınmıştır. Bunlar arasında meşhur olmuş görüşler ulaşılabilen ilk kaynaklarıyla beraber verilmiştir. Görüş sahiplerinin dayandıkları deliller aktarılmıştır. Ardından bazı çevreler tarafından bu vakitle ilgili yapılmış önerilere yer verilerek hadisler arasındaki ihtilafın çözüm metotları aktarılmıştır. Bu konuda gözümüzden kaçanları tespit ederek bize bildirecek olanlara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

Keywords
Cuma, Dua, İcabet Vakti

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri