ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TABSIRATU’L-EDİLLE’DE YER ALAN AKIL VE AKILLA İLGİLİ KAVRAMLAR
Ebü’l-Muîn en-Nesefî (438/1047), Ebû Mansur el-Mâturîdî’den (333/944) sonra Mâturîdîlik olarak bilinen din anlayışının en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. O, Mâturîdîliğin kelâmi görüşlerini açıklamak ve Mâturîdîliğe yöneltilen eleştirilere cevap vermek suretiyle Mâturîdîyye mezhebinin bir kelam ekolü haline dönüşmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Ebu’l-Muîn en-Nesefi’nin, Tabsıratu’l-Edille, et-Temhîd, Bahru’l-Kelam, Şerhu Te’vilatu’l-Kur’an gibi önemli eserleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, Ebu’l-Muîn en-Nesefî’nin kelama dair önemli bir eseri olan Tabsıratu’l-Edille’de yer alan akıl ve akıl ile ilgili kavramlar konusu ele alınmaktadır. Ebû Mansur el-Mâturîdî gibi Ebu’l-Muîn en-Nesefî’de eserlerinde akla ve akli delillere ayrı bir yer vermektedir. Çalışmamızda, Tabsıratu’l-Edille’de bazı kelâmî konularda delil olarak aklın yeri, nübüvvet, mukallidin imanı, Allah’ın iradesi ve ru’yetullah konularının ispatında aklın önemine değinildikten sonra ma’rifet, idrak, tefekkür, fehm, zeka, teemmul, re’y, basiret, lüb ve zihin kavramlarının nasıl kullanıldığı üzerinde durulacaktır.

Keywords
Ebu’l-Muîn en-Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, Mâturîdîlik, Delil, Akıl

Advanced Search


Announcements

  2020-29. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :osilahiyatdergisi@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri