ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Куран аяттарын түшүнүүдө кырааттын таасири
Курандын түрдүүчө окулушу мурдатан бери талаш - тартышты жаратып келгени анык. Бул талаш-тартыштар Курандын текстиндеги сөздөрдүн ар түрдүү формаларда окулушунан улам келип чыккан. Бул окуу түрлөрүнүн кээ бири аяттардын маанисине эч кандай таасирин тийгизбеген болсо, ал эми бир бөлүгү түздөн - түз маанисинин өзгөрүшүнө себеп болгон. Мааниге таасирин тийгизген кырааттар ар дайым муфассирлердин көңүлүн өзүнө бурган. Ал сахих же шааз кыраат болсун, камтыган маанисине карай аяттардын чечмеленишинде колдонулуп келген. Ошол эле учурда кырааттардын натыйжасында жаңы маанилери табылган жана жаңы өкүмдөр чыгарылган. Муфассирлердин дээрлик көпчүлүгү Курандын жалпы текстине карама - каршы маанини туюнтпаган кырааттарды тафсирлеринде колдонушкан. Кырааттын негизинде аят чечмеленип, андагы жаңы маанилер, ойлор, түшүнүктөр табылган жана өкүмдөр чыгарылган. Бул багытта колдонулган булактар бизге ал аалымдардын Куран тексти жөнүндөгү көз караштарын чагылдырган. Аны менен бирге бул маалыматтарды далил катары аяттардын чечмеленишинде колдонгон муфассирдин да, аят жөнүндөгү көз караштарын жана түшүнүгүн аңдап билүүгө болгон. Ар бир муфассирдин кырааттарды тафсиринде колдонуу ыкмасы, кыраатка көз карашы жана маани жагынан тандоо жолу бири-биринен айырмаланып турган.

Keywords
Куран, тафсир, сахаба, кыраат.

Advanced Search


Announcements

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri