ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ehl-İ Sünnet Kelâmının Kurucu Aklı İmâm Mâtürîdî Ve Kelâm Sistemi
İslâm âleminin önemli bir kısmını teşkil eden ve itikadî olarak Ehl-i sünnet mezhebini benimseyen çevrelerin üzerinde en çok etkili olan şahsiyetlerden biri, hiç kuşkusuz İmâm Mâtürîdî’dir. İslâm dininin doğru anlaşılması ve yaşanması bağlamında, onun eserlerinin büyük bir katkısı olmuştur. Özellikle Mâverâünnehir coğrafyasında yetişen ve buradan İslâm dünyasının bütün coğrafyalarını aydınlatan ilim insanları, genel olarak İmâm Mâtürîdî’nin metodlojisini kullanmışlardır. Bu metodoloji, nakille beraber aklı da öne çıkarmış, dinî meselelerin daha anlaşılır olmasını ve mâkûl bir şekilde sunulmasını kolaylaştırmıştır. İmâm Mâtürîdî, yazmış olduğu eserlerde başta bilgi ve nübüvvet konuları olmak üzere, kelâm konularına yeni açılımlar getirmiş, Ehl-i sünnet kelâmının Mûtezile ve Şiâ karşısında sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlamıştır. Onun izinden giden Ebü’l-Muîn en-Nesefî ve Nureddîn es-Sâbûnî gibi âlimler, hem Hıristiyanlık ve Hind dinleri gibi haricî hem de Mûtezile ve Şiâ gibi dahilî, cereyanlara karşı durmuş, iknâ edici argümanlarla, Ehl-i sünnet itikâdını savunmayı sürdürmüşlerdir. Bu makalemizde Mâtürîdî başta olmak üzere Mâtürîdîlik olarak bilinen ekole mensup ilim adamalarının kelâmın temel konuları bağlamında izledikleri yöntem irdelenecek, bu yöntemin kelâm ilmi içerisindeki konumu etrafında tesbitlerde bulunulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Ehlü’s-sünne, Mâtürîdî, Kelâm, Metodoloji, Nesefî.

Advanced Search


Announcements

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri