ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EBÛ CAFER ET-TAHÂVÎ’NİN ALLAH’IN SIFATLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ - El-AKÎDETÜ’T-TAHÂVİYYE ÇERÇEVESİNDE -
Akâid ilimleri alanında yazılmış eserler arasında Ebû Ca’fer et-Tahâvî’nin Akîdesi İslam düşüncesi ve kelamı içerisinde önemli yere sahiptir. Söz konusu bu eser Hanefî düşünce geleneğini devam ettirmesi ve Ehl-i Sünnet akâidinin oluşumuna katkı sağlaması açısından büyük bir öneme sahiptir. El-Akîdetü’t- Tahâvîyye olarak bilinen bu eserde, başta tevhit konusu olmak üzere çeşitli kelam meseleleri ele alınmaktadır. Ebû Hanîfe ve öğrencilerinin görüşlerinin devamı niteliğinde olan bu eserde Ehl-i Sünnet’in temel itikadi görüşleri kısa, sade ve anlaşılır ifadelerle açıklanmaktadır. Allah’ın birliği, zat ve sıfatlar konusunun yanı sıra nübüvvet, kader, halku’l-Kur’an, insan fiilleri konularının da ele alındığı bu eser sonraki dönem Sünnî kelam âlimleri tarafından da takip edilmiştir. Bu makalede biz, Ebû Cafer et-Tahâvî’nin hayatı, eserleri ve mezhebi kimliğine kısaca değindikten sonra onun Allah’ın sıfatları ile ilgili görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız.

Keywords
et-Tahâvî, el-Akîdetü’t-Tahâvîyye, Allah’ın Sıfatları, Selbî Sıfatlar, Subûtî Sıfatlar

Advanced Search


Announcements

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri