ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Siracüddin Ali b. Osman el-Ûşî’nin (ö. 575/1179) Yaşadığı Coğrafya: Mâverâünnehir Bölgesi
(The Place of Residence of Sirāj al-Dīn Alī b. Uthmān al-Ūshī: Transoxiana )

Yazar : Eyüp Baş    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 35-43
359    1365


Özet
Bir âlimin yetişmesi şüphesiz doğup büyüdüğü ortamın şartlarıyla çok yakından ilişkilidir. Bu bağlamda, Siracüddin Ali b. Osman el-Ûşî’nin (ö. 575/1179) yaşadığı coğrafyalardan Mâverâünnehir’in özellikle XI. ve XII. yüzyıllar siyasî, dinî ve ilmî şartları hakkındaki bilgilere odaklanmak, onun hayatının tarihî gerçekliklere uygun olarak bilinmesini ve ilmî birikimini iyi bir şekilde anlamaya yardımcı olacaktır. Söz konusu önemden hareketle, Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusundaki bölge olan Mâverâünnehir’de mezkur yüzyıllarda yaşanan hayatın temel özelliklerinin, Ûşî’nin zihin dünyasına ve eserlerine etkisi üzerinde durulacaktır. Bunun yapılabilmesi için Mâverâünnehir’in öncelikle coğrafya olarak hangi kültür havzalarını kapsadığına bakılacaktır. Yapılan bir ön araştırmaya göre burasının İstahrî’ye göre Buhara, Semerkant, Soğd toprakları, Üşrûsene (Uşrusana), Şâş (Taşkent), Fergana, Keş (Kiş), Nesef (Nahşeb), Sagāniyân (Çagāniyân), Huttal (Huttalân), Tirmiz, Guvâziyân, Ahsîkes, Hârizm, Fârâb, İsbîcâb, Talas, Îlak ve Hucend’i kapsadığı tespit edilmektedir. Dolayısıyla bildiride Ûşî’nin doğduğu yüzyılın yakın arka planına ve yaşadığı yüzyılın başta Buhara ve Semerkant kültür havzaları olmak üzere genel olarak Mâverâünnehir bölgesine odaklanılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ali b. Osman el-Ûşî, Mâverâünnehir, İslam ve Orta Asya Tarihi.

Abstract
The growth of a scholar is undoubtedly very closely related to the circumstances of the environment in which he was born and grew up. In this context, focusing on the information about the political, religious and scientific conditions of centuries, geographical regions that Sirāj al-Dīn Alī b. Uthmān al-Ūshī inhabited by (d. 575/1179), in Transoxiana especially from the XI. to XII. will help us to understand his life in accordance with the historical facts and to make a good sense of his scientific accumulation. From this point of view, we will focus on the basic features of his life that lived in Transoxiana, the northern and eastern region of the Ceyhun river in these centuries, on the influence on the his world of mind and on Ūshī’s works. In order to be able to do this, it is firstly to be taken into consideration which cultural basins are covered on the geographical area of Transoxiana. According to a preliminary survey, this region has been composed of Buhara, Samarkand, Sogd lands, Uşrusana, Şash, Fergana, Kese, Nesef, Tirmiz, Guvâziyan, Ahsîkes, Hârizm, Fârâb, İsbîcâb, Talas, Îlak and Hucend. Therefore, in the report, it will be focused on Transoxiana region in general, including primarly Bukhara and Samarkand region’s cultural basins and on his background that Ūshī owned, the life he was born, lived.

Keywords
Ali b. Uthmān al- Ūshī, Transoxiana, History of Islam and Central Asia.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri