ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ali b. Osman el-Ûşî’nin Yetiştiği İlmi Çevre ve Hicrî VI. Asırda İslâm Eğitim Kurumlarının Genel Durumu
(The scientific environment of Alī b. Uthmān al-Ūshī and General Situation of Islamic Education Institutions in the Hijri 6th Century )

Yazar : Mehmet Korkmaz    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
273    210


Özet
Yaygın bir tanıma göre, “Tarih ilmi, geçmişte olup bitenleri kaydetmeye, bunların neler olduğunu keşfetmeye, olaylar arasındaki ilişkileri öğrenmeye ve bugünü anlamlandırmaya çalışan bir disiplindir”. Kimileri de tarihi, “tarihi olay” diye seçilen şeylerin toplamıdır” diye tarif ederler. Şüphesiz tarih sadece “tarihi olay” diye seçilen ve sadece kayıtlara geçen şeylerden/bilgilerden ibaret değildir. Bu anlamda geçmişte yaşanmış ama kayıtlara geçmemiş pek çok olay, olgu söz konusudur. Eğitim tarihimiz açısından da durum aynıdır. Dolayısıyla geçmişte yaşanan pek çok eğitim olgusuna (eğitim kurumu, programı, müfredatı, öğrenci, öğretmen vb.) ilişkin bilgiler ne yazık ki günümüze yeterince ulaşamamıştır. Bu durum onların gerçekte yaşanmadığı ve tarihi bir olay, olgu olmadıkları anlamına gelmez. Çelebi’nin de dediği gibi maalesef İslam eğitim tarihi araştırmalarında eğitim kurumları, programlar, ders kitapları, öğretmenler, öğrenciler vb. konularda araştırmacıları tatmin edici, sistemli ve detaylı bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Zira İslam alimlerince hacimli pek çok eser kaleme alınmasına rağmen, bunlarda doğrudan eğitimle ilgili konular (öğrenme ve öğretmenin mahiyeti, öğretmen, öğrenci, program, öğretim yöntemleri vb.) pek işlenmemiş, bu alanla dolaylı ilgili kurulabilecek, ilmin önemi, alim ve talebede bulunması gereken vasıflar, onlara düşen görevler vb. konular ele alınmıştır. Aynı durum aşağıda tanıtılan ve “el Ûşi” ismiyle şöhret bulan alimimiz ve eserleri için de geçerlidir. İlim geleneğimizde bize kayıtları ulaşan önemli şahsiyetlerden birisi de Siraceddin Ali b. Osman el Ûşi’dir. el-Ûşi daha çok el-Emâlî adlı eseri ile şöhret bulmuştur. Ancak bunun dışında da önemli eserleri mevcuttur. Bu bildiride, el Ûşi’nin yetiştiği ilmi çevre ve dönemin eğitim kurumlarının özellikleri üzerinde durulacak, bu çerçevede ulaşabildiğimiz kaynaklar üzerinden onun ilmi hayatı, hocaları, eserleri hakkın kısa değerlendirmelerde bulunulacak, onun yetiştiği dönemdeki eğitim kurumlarının yapısı ana hatlarıyla ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ali b. Osman el-Ûşî, Hicrî VI. Asır, İslam Eğitim Kurumları.

Abstract
According to a common definition, “history is a discipline that attempts to record what happened in the past, to discover what they are, to learn relationships between events, cases, persons and to understand of the present.” Some historians are describe history as the sum of things chosen as “historic events”. Undoubtedly, history is not just about the things that have been selected as “historic events” and that have just passed through the records. Also, many events that have happened in the past but have not been recorded. The same is true of our educational history. Unfortunately, we have limited knowledge of our educational history. This does not mean that they are not actual events and historical facts. As Çelebi said, unfortunately the history of Islamic education has not been studied enough. As a educational institutions, programs, textbooks, teachers, students and so on. There are some difficultuies (language problems, inadequacy of resources etc.) also systematic research has not been done. Although many volumes of Islamic scholarship have been acquired, it is necessary to find them directly related to education (the nature of learning and teaching, teachers, students, programs, teaching methods, etc.) skills, their duties, etc. topics were discussed. The same is true of İslamic scholars and works of “el Ûşi”. Original name of his Siraceddin Alī b. Uthmān al-Ūshī. Who wrote alot of boks. But his most important work is al-Amālī. In this study we will focus on “The scientific environment of Alī b. Uthmān al-Ūshī and General Situation of Islamic Education Institutions in the Hijri 6th Century”. In this context, we will reveal his scientific life, his scholars, students, works and we present the structure of the educational institutions in the hijri 6th century.

Keywords
Alī b. Uthmān al-Ūshī, Hijri VI. Century, Islamic Education, Islamic Institutions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri