ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bed’ü’l-Emâlî’nin İlm-i Kelam Geleneğindeki Yeri ve Önemi
(The Place and Importance of Ali b. Uthmān al-Ūshī and His Work Badʾ al-Amālī in Ilm al-Kalam Tradition )

Yazar : Hasan Dam    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 151-171
414    410


Özet
Türkler İslam ile müşerref olduktan sonra sadece gerçekleştirdikleri fetih hareketleriyle değil aynı zamanda ilmî alandaki faaliyetleriyle de ilay-ı kelimetullahın önde gelen temsilcileri olmuşlardır. Bunda idarecilerin ilme ve ilim adamına gösterdikleri saygı ve ilgi son derece etkili olmuştur. İlme ve âlime karşı bu müspet yaklaşım düşünce ve eserleriyle İslam dünyasına asırlar boyunca hizmet eden pek çok ilim adamının yetişmesine imkân sağlamıştır. Bu âlimlerden biri de bugün Kırgızistan sınırları içerisinde bulunan Oş şehrinde dünyaya gelen Ali b. Osman el-Ûşî’dir. O, Maveraünnnehir bölgesinde yaşayan ve Ehl-i Sünnet inancının iki büyük temsilcisinden biri olan Mâtürîdî geleneğin önemli temsilcilerinden biridir. Ûşî, hem yaşadığı dönemdeki duruşu hem de eserleriyle Türk düşünce ve kültür tarihi açısından takdire şayan bir âlimdir. Nitekim çalışma konumuzu teşkil eden Bed’ü’l-Emâlî kasidesinin yüzyıllar boyunca İslam dünyasnını çeşitli medreselerinde okutulup ezberletilmesi, pek çok yazma nüshasının dünyanın değişik kütüphanelerinde bulunması, pek çok şerhinin yapılması ve değişik dillere tercüme edilmesi hem esere hem de müellifine gösterilen ilginin bir yansımasıdır. Bu çalışmanın amacı da hem bir mütekellim olarak Ûşî hem de itikadî görüşlerini dile getirdiği manzum eseri Bed’ü’l-Emâlî’nin şekil ve muhteva açısından İlm-i Kelam geleneğindeki yeri ve önemini tahlil etmektir.

Anahtar Kelimeler
Ali b. Osman el-Ûşî, Bed’ü’l-Emâlî, Kelam İlmi.

Abstract
The Turks became prominent representatives of making the verses of Allah superior (ilay-ı kelimetullah) not only with the conquest movements that they had realized after being honoured with Islam, but also with their activities in the scientific area. The respect and interest that the administrators showed to the science and man of science became very influential in this. This positive attitude towards science and scholars has allowed for the growth of many scholars who have served the Islamic world for centuries with their thoughts and works. One of these scholars was Ali b. Uthmān al-Ūshī who came to the world in the city of Osh in the borders of Kyrgyzstan nowadays. He has been one of the important representatives of the Māturīdī tradition that lives in the region of Transoxiana and has been one of the two great representatives of the ahl al-Sunnah. al-Ūshī has been an applaudable scholar in terms of Turkish thought and cultural history with his posture both in his lifetime and his works. Hence, the fact that al-Badʾ al-Amālī eulogium, which constitute our research object, has been taught and memorized in the various madrasah of the Islamic world for centuries, the existence of many manuscripts of it in various libraries of the world, the making of many commentaries of it and translations into various languages is a reflection of interest both in the work and its author. The aim of this study is to analyze the place and significance of al-Ūshī as an Islamic Theological Scholar (Mutekellim) and his poetical work al-Badʾ al-Amālī in terms of form and content in Ilm-i Kelam tradition.

Keywords
Ali b. Uthmān al-Ūshī, Badʾ al-Amālī, Ilm al-Kalam.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri