ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kasîde-i Emâlî’nin Türkçe Tercümeleri Üzerine
(On the Turkish Translations of Qasida al-Amālī )

Yazar : Mevlüt İlhan    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 227-236
262    358


Özet
İslam inanç esaslarını anlatmak amacıyla ortaya çıkan akaitnâme türünün Türk edebiyatında telif ve tercüme birçok örneği bulunmaktadır. Söz konusu akaitnâmelerden manzum olanlar Türk İslam edebiyatında oldukça ilgi görmüştür. Bu ilginin sebebi manzum akaitnâmelerin kolay ezberlenebilir olmasıyla açıklanabilir. Ali b. Osman el-Ûşî tarafından kaleme alınan Kasîde-i Emâlî de Türk İslam edebiyatında en fazla ilgi gören akaitnâmelerdendir. 1174 yılında yazılan ve İslam inanç esaslarının 67 beyitte manzum olarak anlatıldığı bir eser olan Kasîde-i Emâlî, Matûrîdiyye akaidi temelindedir. Bedü’l-Emâlî, Kasîdetü’l-Emâlî ve Kaside-i Lâmiyye isimleriyle meşhur olan eserin defalarca şerhleri ve tercümeleri yapılmıştır. Kaside-i Emâlî, Türk Edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Eserin Türkçede bilinen 12 tercümesi ve 12 şerhi bulunmaktadır. Çalışmamızda kasidenin ikisi mensûr onu manzum olmak üzere toplam 12 tercümesi ele alınmıştır. Söz konusu tercümelerden sekizinin mütercimi bilinmekle beraber dört tercümenin ise mütercimleri belli değildir. Tespit edilen manzum tercümelerin Kaside-i Emâlî metni ile şekil hususiyetleri açısından büyük ölçüde benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca tercümeler içinde en fazla nüshaya sahip olan (tespit edilen 13) Şem’î tercümesinin diğer tercümelere göre daha çok ilgi gördüğü söylenebilir. Bu çalışmada Kasîde-i Emâlî’nin Türkçe tercümeleri hakkında tespitler sunulacak ve kasîdenin Türk edebiyatına ve Türk toplumuna etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ali b. Osman el-Ûşî, Kasîde-i Emâlî, Tercüme.

Abstract
There are many examples of copyright and translation in Turkish literature, which is a kind of akaitnâme, which came out to explain the principles of Islamic belief. In particular, verse akaitnâmes are very interested in Turkish Islamic literature. The reason for this interest can be explained by the fact that the verse akaitnâmes are easily memorable. Qasîda al-Amālī written by Ali b. Uthmān al-Ūshī is one of the most popular akaitnâme in Turkish Islamic literature. Qasida al-Amālī, which was written in 1174, is a work of Islamic beliefs described as 67 couplet verses and is based on beliefs of Māturīdīyya. There are many commentaries and translations of the work which is famous with the names of Badʾ al-Amālī, Qasida al-Amālī and Qasida al-Lamiyya. Qasida al-Amālī also has an important place in Turkish Literature. There are 12 translations and 12 narratives of Qasida-i Amālī known in Turkish. In our study, a total of 12 translations were handled, of which two were prosaic and ten were poetic. The translators of eigth translations are known but the translators of four translations are unknown. In this study, determinations about the Turkish translations of Qasida-i Amālī. The effects of Qasida-i Amālī on Turkish literature and Turkish society will be tried to be revealed.

Keywords
Ali b. Uthmān al-Ūshī, Qasida al-Amālī, Translation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri