ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mâtürîdî Kelamcısı Olarak Siracüddin Ali bin Osman el-Ûşî’nin İtikadi Konularda Mu’tezile Mezhebine Karşı Görüşleri
(Matrudit’s Theologian Ali bin Uthmān al-Ūshī’s Critics Against the Madhab Mutazila. )

Yazar : Abdullazhon Abdullaev    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 335-353
425    638


Özet
İmam Mâtürîdî dönemin karışık fikri buhranında eleştiriler kaleme alarak bir çok farklı mezhebe karşı mücadele etmiştir. Kendisinden sonra gelen öğrencileri de tıpkı Ebu Mansur gibi başta Mütezile olmak üzere bir çok fırkaya karşı eleştiriler ihtiva eden eserler telif etmiştir. Mâtürîdîliğin gelişmesinde büyük emeği olan Siracüddin Ali bin Osman el-Ûşî, seleflerinden farklı olarak manzum bir eser kaleme almıştır. Kasidetü’l-Emâlî adıyla bilinen bu eser, Mâtürîdî mezhebinin akaidini konu almaktadır. Tebliğimizde İslam Mezhepler Tarihi açısından Ûşî’nin Mâtürîdî akaidini savunmak amacıyla, Mütezile mezhebine karşı görüşlerini ve yöneltiği eleştirileri ele alacağız. Ûşî bir Mâtürîdî kelamcısı olarak, başta “Allah’ın sıfatları” olmak üzere, “İsim-Müsemma”, “Rüyetullah”, “Halku’l-Kuran”, “Kabir azabı”, “Şefaat” ve başka meselelerde Mütezile’ye açık veya zımmi olarak eleştiriler yöneltmiştir. Tebliğimizde söz konusu eleştirileri, tarihi kaynaklarda kısıtlı olarak mevcut olan, Mütezile’nin o dönemdeki durumuyla ilişkili olarak sunmayı ilgi çekici ve araştırmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler
Ali b. Osman el-Ûşî, Kasidetü’l-Emâlî, Mâtürîdîlik, Mu’tezile.

Abstract
Imam Matrudi in that time fought expressing his negative opinions against Mutazila and various madhabs. After him, the disciples of Abu Mansur, like him, continued to express their opinions in books against them. Sirāj al-Dīn Alī b. Uthmān al-Ūshī invested his great work in the development of the madhhab of Matrudit, but not imitating his mentors, he used the poetic method. The work known as Qasida al-Amālī takes on the akaid of the Matrudits. In this speech we will speak, from the point of view of the madhab’s history, about how, Sirāj al-Dīn Alī b. Uthmān al-Ūshī with the purpose of protecting Matrudit's akida criticized the madhab Mutazila. As a theologian of the Matrudits Ali bin Uthmān al-Ūshī beginning with the divine qualities of Allah “Isim-Musamma”, “ar-Ruya”, “Halkul-Quran”, “Shafaat” and in other themes frankly and covertly criticized. We consider it as an important and worthwhile for a research Ūshī’s critics in connection with the state of madhab Mutazila- and there is few information in the book of sources on the state of madhab Mutazila, in that period that Ūshī has criticized them.

Keywords
Ali bin Uthmān al-Ūshī, Qasida al-Amālī, Māturīdiyya, Mutazila.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri