ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Siracüddin Ali b. Osman el-Ûşî’nin Fıkıhçılığı
(Sirāj al-Dīn Alī b. Uthmān al-Ūshī in Islamic Law )

Yazar : Ali Yüksek    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 395-405
346    382


Özet
Onbeş asırlık İslam Medeniyeti Tarihi içerisinde bu medeniyetin oluşumuna, sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkılarda bulunmuş sayısız alim ve müçtehit insan vardır. Bu kişileri biz ya bize miras bıraktıkları kıymetli eserlerinden ya da İslam toplumundaki üstlendikleri rollerinden tanımaktayız. İşte bu büyük İslam âlimlerinden birisi de, Mâtürîdî kelâmcısı, Hanefî fakihi, müçtehidi ve muhaddis kimlikleriyle ön plana çıkan Siracüddin Ali b. Osman el-Ûşî’dir. Orta Asya topraklarında yetişen bu kıymetli şahsiyet, bu coğrafyada Hanefî mezhebinin gelişmesine ve bir çok ilim talebesinin yetişmesine katkı sağlamıştır. O, eserleri ve özgün içtihatlarıyla devrinin problemlerine çözüm önerileri sunmuştur. Özellikle onun el-Fetâva’s-Sirâciyye isimli eseri Hanefî mezhebinin önemli başvuru kitaplarından olmuş ve medreselerde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur. İste biz bu tebliğimizde Ûşî’nin İslam hukuku alanındaki konumunu ve yazdığı eserlerini konu ediniyoruz.

Anahtar Kelimeler
Siracüddin, Ûşî, el-Fetâva’s-Siraciyye, fıkıh, Oş.

Abstract
There are innumerable scholars and mujtahid people who have contributed greatly to the formation of social and cultural development of this civilization within the history of fifteen centuries of Islamic civilization. We recognize these people either from their precious works or from their role in Islamic society.one of these great Islamic scholars, Sirāj al-Dīn Alī b. Uthmān al-Ūshī who was in the forefront of his identity as the Māturīdī theologian, Hanafī scholar, mujtahid and muhaddith. This precious person, who grew up in Central Asian lands, contributed to the development of the Hanafī sect in this region and to the growth of many scholars. He has proposed solutions to the problems of the devolution with his works and original case-law. In particular, his work named al-Fatāwā al-Sirājiyya is one of the important reference books of Hanafiyya sect's and has been taught as a textbook for many years in madrasa. In this paper, we are talking about Ūshī’s position in Islamic law and his Works.

Keywords
Sirāj al-Dīn, al-Ûshî, al-Fatāwā al-Sirājiyya, Fiqh, Osh.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-29. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri