ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


el-Ûşî’nin el-Fetâva’s-Sirâciyye Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Bazı Özgün Görüşleri
(The Novel Remarks by Sirāj al-Dīn Alī b. Uthmān al-Ūshī in his Work Named al-Fatāwā al-Sirājiyya )

Yazar : M. Macit Sevgili    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 407-416
401    349


Özet
el-Ûşî, VI./XII. yüzyılda, Fergana bölgesinin Oş beldesinde yaşamış önemli bir Hanefî hukukçudur. Onun, fıkha dâir yazmış olduğu el-Fetâva’s-Sirâciyye adlı eseri, Hanefî literatüründe geniş yer bulan ve Hanefî hukukçular tarafından başvurulan temel referanslardan biri olmuştur. el-Fetâva’s-Sirâciyye’yi orijinal ve farklı kılan temel özellik, el-Ûşî’nin, birçok hukukî meselede özgün yaklaşımlar/perspektifler geliştirmesi ve başka fetvâ kitaplarında bu düzeyde rastlanılmayan “nevâzil”/“vekâi’”/“nevâdir” türü hukukî meselelere sık sık yer vermesidir. Aynı şekilde el-Ûşî, el-Fetâva’s-Sirâciyye’nin sonlarında, “fetvâ” ve “fetvâ usûlü”ne dâir konuları içeren ve fetvâ edebiyatı açısından dikkat çekici kısa bir bölüme yer vermiştir. Bu mütevâzı çalışmamızda, el-Ûşî’nin söz konusu çözümlemelerini ve “fetvâ usûlü”ne dâir geliştirdiği bazı görüşleri saptamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Fıkıh (İslâm Hukuku), Ûşî, el-Fetâva’s-Sirâciyye.

Abstract
al-Ūshī is one of the most significant legists in Hanafite school, who lived particularly in the city of Osh and mostly in the region of Fergana in the VIth/XIIth century. His work named al-Fatāwā al-Sirājiyya that he wrote on fiqh (Islamic Law) has been one of the basic reference resources, which has had wide coverage in Hanafite literature and applied by Hanafî legists. The basic characteristic of al-Fatāwā al-Sirājiyya that makes it original and distinctive is that al-Ūshī (from Osh, in English) developed novel understandings or perspectives in many matters of law and often discusses the legal topics in the form of “nawazil”/”wakâyi”/“nawâdir” which you cannot find at such level. Likewise, it is noted in terms of fatwa literature that a short section takes place in the ending of the book of al-Fatāwā al-Sirājiyya by al-Ūshī, which concerns about “fatwa” and “method of fatwa”. In this unpretentious work, we aim to identify the analyses made by al-Ūshī in that book and describe some views that he developed regarding the "fatwa method".

Keywords
Fiqh (Islamic Law), al-Ūshī, al-Fatāwā al-Sirājiyya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri