ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ali b. Osman el-Ûşî’nin Yaşadığı Dönemde Hadis İlmi
(Science of Hadith in the Time of Ali b. Uthmān al-Ūshī )

Yazar : Ferhat Gökçe    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 459-490
250    547


Özet
Ali b. Osman el-Ûşî (ö. 575/1179), hayatının büyük bir bölümünü altıncı asırda geçirmiş Orta Asya’lı bir âlimdir. İtikad ve fıkıh alanında daha meşhur olmakla birlikte Nisâbü’l-Ahbâr ve Cüz’ü Enes isimli eserlerinden hareketle onun hadisçi bir yönünün de bulunduğu anlaşılmaktadır. Altıncı asrın önemli muhaddislerini, bu asırdaki hadis ilminin temel meselelerini, hadis edebiyatı bakımından dönemin genel değerlendirmesini ele alacağımız bu çalışma, aslında hadis tarihine yönelik düşündüğümüz “Asırlara göre hadis tarihinin gelişimi” isimli daha kapsamlı bir çalışmamızın bir bölümünü teşkil etmektedir. Ülkemizde ve İslâm âleminde hadis tarihi ve hadis edebiyatı ile ilgili araştırmaların büyük çoğunlukla erken dönemlere odaklandığı, özellikle hicri üçüncü asır sonrası hadis tarihine yönelik akademik araştırmalarda bir boşluk bulunduğu hadisçilerimiz tarafından bilinmekte ve dillendirilmektedir. Bu açığı kapatmak üzere bir takım çalışmalar da yapılmıştır. Ancak başka çalışmalara ihtiyaç duyulduğu kanaatini taşımaktayız. Biz bu çalışmamızda Ali b. Osman el-Ûşî’nin yaşadığı dönem olan altıncı asrı Ûşî’den kopuk bir şekilde değerlendirme niyetinde değiliz. Bu yüzden hadis ilmi bakımından dönemin genel karakteristiğini tespit edip, Ûşî’nin hadisçiliğinin ve hadislere dair eserlerinin oturduğu zemini tespit etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Ali b. Osman el-Ûşî, Hadis Tarihi, Hicri Altıncı Asır, Nisâbü’l-Ahbâr, Musnedu Enes.

Abstract
Ali bin Uthmān al-Ūshī (d. 575/1179) is a middle-aged scholar who spent a large part of his life in the sixth century. it is understood that he is a muhaddith from the work of Niṣāb al-akhbār and Jūz al-Anas, with being famous in the field of faith and jurisprudence. This study that we will deal with the important muhaddith of the sixth century, the main issues of the hadith in this century and general evaluation of the period in terms of hadith literature constitutes a part of our more comprehensive work ‘the development of the hadith history according to centruis’ which we think of the history of hadith, in fact. It is said by our muhaddith that in our century in the muslim world, studies on hadith history and hadith literature are mostly centered on early periods and especially there is a gap in academic researches about the history of hadith after the third century. A number of studies have been conducted to close this gap. However, we believe that other studies are needed. In this study, we don’t intend to evaluated the sixth century, which is the period of Uthmān al-Ūshī, in a way disconnected from Ūshī. Therefore we will try to determine the general characteristic of the period in terms of the science of hadith and to determine the location of hadith of Ūshī and the works of hadiths.

Keywords
Ali b. Uthmān al-Ūshī, History of Hadith, Hijri Sixth Century, Niṣāb al-akhbār, Musnad al-Anas.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri