ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ali b. Osman Siracüddin el-Ûşî’nin Hadisçiliği ve Hadis Bilimindeki Yeri
(Ali b. Uthmān Sirāj al-Dīn al-Ūshī as a Muhaddith and His Situation in The Science of Hadith )

Yazar : Mehmet Sait Toprak    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23 (özel sayı)
Sayfa : 491-518
1018    826


Özet
Bu bildiride, el-Ûşî’nin (ö. 575/1179) hadisçiliği ve hadis ilmine katkıları, 100 konudan oluşan ve her konunun alt başlığında 10’ar hadîs bulunan, 15 kaynaktan senedleri atılarak derlenmek sûretiyle her birine birer rumûz verilerek kaynakları gösterilen, 1000 hadislik Nisâbü’l-Ahbâr li-Tezkiret’il-Ahyâr’ adlı eseri özelinde ele alınacaktır. Ûşî’nin bu eseri, derlemecilik devri hadîs mecmualarının kaleme alınma ve metodlarını anlamaya katkı sunacağı için önem arzetmektedir. Böylelikle, derleme dönemi hadis literatürünün içinde vucûd bulduğu tarihsel bağlamı değerlendirme imkanı doğacaktır. Özetle, Ûşî’nin Nisâbü’l-Ahbar adlı eseri, derlemecilik devri olarak nitelendirdiğimiz ve ilk örneklerine hicrî V. asrın başlarında rastladığımız metinli hadis mecmualarının kendine has özellikleri olan örneklerinden birini oluşturmaktadır. Hicrî beşinci asrın başlarında metinli hadîs mecmûaları üzerinde yapılan çalışmaların, ilk asırlarda kaleme alınanlardan amaç bakımınından farklılık arz ettiği herkesçe malumdur. Zira, Derlemecilik Devri eserleri’nin amacı; hadis rivâyet sisteminin esâslarına uygun olarak, sadece hadis râvilerinden senedleriyle hadîsleri almak değil, aksine söz konusu malzemeyi işlemek, ona kullanım rahatlığı sağlamak, pratik değer kazandırmak ve ondan yararlanmayı sağlamaktır. Ûşî’nin adı geçen eseri özelinde hem hadisçiliği hem de hadis bilimine katkıları örnekleri ve etkileriyle ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ûşî, Muhaddis, Hadis, Nisâbü’l-Ahbâr li-Tezkiret’il-Ahyâr

Abstract
In this paper, will be considered al-Ūshī (d. 575/1179) as a muhaddith and his contributions to the science of hadith with special reference to his work Niṣāb al-akhbār wa-tadhkirat al-akhyār that consists of one thousund hadiths divided into one-hundred chapters and in every chapter with ten hadiths taken from fifteen hadith book-sources in which removed the chain of their transmitters (al-isnad) from the hadiths and these hadith sources symbolized by their initial letters. Ūshī’s this hadith work, is of great significance because of it will be contribute to the understanding of the methods of this hadith compilation period (al-dawr al-tahdhib) and why they need to compose such as these types of the books. For that matter, it will be possible to evaluate the historical context that the compilation period of hadiths in which developed. al-Ūshī’s work Niṣāb al-akhbār regarded as an important sample of the textual hadith collections that removed the sanads i.e. the chain of transmitters before hadith text, which could be firstly seen in the fifth century of the Hegira at the beginnings of the hadith compilation stage, which unique by its forms, content, composition, classification, and historical value. It is known that the textual hadith collections which written at the beginnings of the fifth century of the Hegira had a different nature from the hadith books produced at the first century. That the aims of the hadith books written at the hadith compilation period (al-dawr al-tahdhib) was not only to taken hadiths with their isnads in accord with the principles or rules of the hadith transmission system, but also to work on them for practical accessibility by easily using these books and the hadiths circulating among the people, and to attain the highest level of profit from these types of hadith books. Within this context, hadith formed the important part of religious knowledge, and was considered of value that should be applied to the daily life, both for individuals and for society. It is well known that hadith and tradition (Sunnah), as a source of knowledge, had a practical value in the age of the Prophet. During that age, there has been no systematical value for limitation or classification of the knowledge. Within this context, hadith formed the important part of religious knowledge, and was considered of value that should be applied to the daily life, both for individuals and for the society.

Keywords
al-Ūshī, Muhaddith, Hadith, Niṣāb al-akhbār wa-tadhkirat al-akhyār.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri