ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sûfîlerin Hadis ve Hadis İlimleri ile Münasebeti
(Relation of Sufis with Hadith and Hadith Sciences )

Yazar : Ferhat Gökçe    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 7-34
70    118


Özet
Sûfilerin genel anlamda ilimlere, hadislere ve hadis ilmine yaklaşımları hem amelî hem nazarî açıdan irfân ve ma’rifet anlayışına göre şekillenmiştir. Bu yüzden Sufilerin hadisle ilişkisi konusunda tasavvuf geleneğinde zâhiri ilimlerden birisi olarak görülen hadis ve hadis ilimlerine karşı irfânî bakışın nasıl olduğunu tespit etmek gerekir. Özellikle Hakîm et-Tirmizî’nin (ö. 285/898) hadis metinlerini değerlendirmede “Hadisin ma’rufunu ve münkerini bilme/tanıma”ya yönelik ortaya koymuş olduğu irfânî teorisi, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin (ö. 386/996) cerh ve tadil ilmi, zayıf hadisler ve rey hakkındaki görüşleri, Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) irfân ve ma’rifet açısından hadis ilimleri hakkındaki değerlendirmeleri hadis ilimlerine ma’rifet temelli tasavvufî yaklaşımı temsil etmektedir. Sûfîler içerisinde farklı bir yaklaşımı Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî ortaya koymuş, hadislerin senetleri ve hadis ilimleri ile ilgili teknik bilgilerin hadisçilere bırakılması gerektiğini belirtmiştir. Bu makalede sûfîlerin hadis ve hadis ilimleri ile münasebetini söz konusu bu müelliflerin görüşleri çerçevesinde ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Tasavvuf, Hadis, Sünnet, Hadis İlimleri, İrfan

Abstract
Approaches of Sufis in general terms to science, hadiths and hadith Science formed according to the understanding of irfan and ma'rifet both in terms of practical and theoretical. Therefore, It is necessary to determine how the Sufis have a perspective of the hadiths and hadith sciences that are regarded as one of the evident (zahir) sciences in the Sufi tradition. In particular, the irfani criteria that Hakim at Tirmizi (d. 285/898) revealed in evaluating the hadith texts to define maruf and munkar hadiths, The views of Abu Talib al-Makkî (d. 386/996) on ilm al-jarh va ta’dil, weak hadiths and ra’y, Gazzâlî’s (d. 505/1111) evaluations of the hadiths in terms of irfan and ma'rifet represents the sûfî approach to hadith sciences. Abu Nasr Serrâc et-Tûsî (d. 378/988) put forward a different approach within the Sufis. et-Tûsî stated that the technical information about the chain (sanad) of the hadiths and hadith sciences must be left to the muhaddiths. In this article we will try to discuss the relation of the Sufis with the hadith and hadith sciences in the framework of the opinions of these authors.

Keywords
Sufism, Hadith, Sunna, Hadith Sciences, İrfan, Marifat.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    24. Sayı Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin 24. sayısı yayımlanmıştır.


    Dergimiz 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanında Dizinlenmeye başlamıştır.    Oş İlahiyat Fakültesi 2017 yılı 22. sayısı yayımlanmıştır.  

    Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.    Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayımlanacaktırAdres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri