ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İmam Ebû Hanife’nin Sıfat Anlayışı
(Approach of Ebû Hanifa on The Dıvıne Attributes )

Yazar : Zekerya Sarıbulak    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 61-78
47    71


Özet
Sıfat meselesi kelamcıların ihtilaf ettiği konuların başında gelir. Aynı zamanda İslam kelamının oluşmasını tetikleyen ihtilaflardandır. Bu konuda şiddetli tartışmalar meydana gelmiştir. Fakat tartışmaların ne zaman ve kimler tarafından başlatıldığı hususunda görüş birliği bulunmamaktadır. Bu eksende kimileri sıfatlarla ilgili görüşlerinden ötürü “muattıla”, kimileri ise bu konudaki aşırı teşbih taraftarı olduklarından “müşebbihe” adıyla anılmışlardır. Ehl-i Sünnet mezhebi ise iki uç arasında orta yolu takip etmiştir. Ebu Hanife’ye nispet edilen eserlerdeki sıfat anlayışına bakıldığında, onun da orta yolu takip ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada Ebu Hanife’nin sıfatlar konusundaki görüşleri ve Ehl-i Sünnetin sıfat anlayışındaki etkisi görülmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sıfatlar, Zatî, Sübutî, Haberî, Ebu Hanife, Ehl-i Sünnet

Abstract
Sıfat matter is one of the first subject which Kalamists argue about.At the same time it’s an argue that which creates Islamic Kalam.There had been a lot of issues on this subject.But there is no consensus that when or by whom it was started.Among this diffirent views,some called “Muattıla” because of their views about Sıfat.Some other called “Musebbihe” because of their metaphoric views to Allah linked to humankind.But Ehl-i Sunnet sect has followed a common way between the two sides.When it is looked to boks, which are believed to belong to Ebu Hanife,it is understood that , he followed a common way either. As a result,in this work,it will be tried to understand both Ebu Hanife’s thoughts about Sıfat and Ehl-i Sunnet’s effect on Sıfat view.

Keywords
Sıfats, Zatî, Subutî, Haberî, Ebu Hanife, Ehl-i Sunnet

Gelişmiş Arama


Duyurular

    24. Sayı Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin 24. sayısı yayımlanmıştır.


    Dergimiz 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanında Dizinlenmeye başlamıştır.    Oş İlahiyat Fakültesi 2017 yılı 22. sayısı yayımlanmıştır.  

    Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.    Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayımlanacaktırAdres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri