ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mâverâünnehir Hanefî Hadis Âlimlerinden Ebü’l-Abbâs el-Müstağfirî ve Hadis İlmindeki Yeri
(Transoxiana (Mawaraunnahr) Hanafi Hadith Scholors (muhaddith) Ebu’l-Abbas al-Mustagfiri and his Place in Science of Hadith )

Yazar : Asilbek Abduganiev    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 105-135
148    203


Özet
Mâverâünnehir bölgesinin Hanefî hadis hâfızlarından Ebü’l-Abbas el-Müstağfirî (ö. 350/432) Nesef’te doğup ilmî gelişimini farklı bölgelere rihle yaparak çeşitli âlimlerden istifade ederek tamamlamıştır. Mustağfirî, yaklaşık 20’ye yakın eser telif etmiş ve pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Ayrıca Nesef’in hatipliğini de üstlenen Müstağfirî, ömrünü ilim ve İslâm’a hizmet etmekle geçirerek hicrî 432 yılında vefat etmiştir. “İmam”, “fakih” ve “hafız” unvanlarıyla nitelendirilen Müstağfirî, hadis ilminde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Müstağfirî’nin eserleri esas alınarak hadisçiliği incelenmiştir. Çalışmamızda onun yaşadığı ortam ve zaman dilimi ilmî, siyâsi, sosyal, kültürel ve ilmî açılardan ele alınmış, sonrasında ise Müstağfirî’nin hadisçiliğini tespit adına eserlerindeki açıklama ve değerlendirmeleri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda Müstağfirî’nin meşhur bir hadisçi olduğu ve kendisinden sonra gelen âlimler üzerinde etkin rol oynadığı neticesine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ebü’l-Abbas el-Müstağfirî, muhaddis, hadis, Mâverâünnehir, Nesef.

Abstract
Abu’l-Abbas al-Müstagfirī (d. 350/432), who was counted as belonging to the Hanafī hadith hafizes of Mavarannehir, was born in Nasaf and completed his scientific development benefiting from various scholars of different regions. Along with that, he has copyrighted nearly 20 works and has educated many students. Müstagfirī, who assumed the oratory of Nasaf passed away in 432 Hijrī by serving the science and Islam. Regarded as “imam”, “fakih” and “hafiz”, Müstagfirī also has important place in the hadith science. In this study, the works of Müstagfirī in the hadith science have been examined. This work has studied scientific, political, social and cultural aspects of the ambient and timeframe in which Müstağfirī lived. Afterwards, the explanations and evaluations of his books were investigated in order to determine the hadith of Mustagfirī. As a result of the study, it can be said that Mustagfirī is a famous hadith and plays an active role for the scholars who follow him.

Keywords
Ebul-Abbas al-Müstağfirî, muhaddith, hadith, Mavarannehir, Nasaf

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2019 YILI 26. SAYIMIZ İÇİN MAKALE KABULLERİ BAŞLAMIŞTIR

  2018-25. Sayı (Cengiz Aytmatov Özel Sayısı)

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 25. sayısı, doğumunun 90. yılı münasebetiyle CENGİZ AYTMATOV ÖZEL SAYISI olarak yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын (ТФИЖ) Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган 25-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri