ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ТУРКЕСТАНСКИЙ СБОРНИК’ (TÜRKİSTAN DERLEMESİ)’ VE ORTA ASYA DİNİ DÜŞÜNCESİ AÇISINDAN KAYNAKLIK DEĞERİ
(TURKESTANSKİY SBORNİK (ТУРКЕСТАНСКИЙ СБОРНИК) AND RESOURCE VALUE ON CENTRAL ASIAN RELIGION THOUGHT )

Yazar : Yusuf Gökalp  Osman Eyüpoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 69-86
268    352


Özet
Günümüzün küresel bir boyut kazanmış dünyasında Doğu-Batı ilişkileri, enerji, göç, nükleer silahlanma, uluslar arası ekonomik ve sosyal/kültürel alışveriş vb açılardan yaşanan gelişmeleri dikkate aldığımız zaman Orta Asya coğrafyasının her geçen gün ayrı önem kazandığı görülmektedir. Orta Asya’nın önemli bir parçası olan ve Türk Cumhuriyetleri olarak kabul edilen bölgede 1850’lili yıllardan itibaren yaşanan gelişmeler ise hem bölgesel hem de Türk ve İslam dünyası açısından büyük önem arz etmektedir. Şimdiye kadar farklı etnik, dini, kültürel kimliklerin bir arada yaşadığı bu coğrafya üzerine yapılan çalışmaların daha ziyade siyasi ve ekonomik içerikli olduğu görülmektedir. Bölgenin sosyal, kültürel, dini, folklorik kimliği üzerine yapılan çalışmaların ise yetersiz veya ağırlıklı olarak Rus ve oryantalist bakış açısıyla kaleme alındığı söylenebilir. Orta Asya bölgesi ve özellikle Türk topluluklar hakkında yapılacak çalışmaların günümüzde yaşanan sorunların tespiti ve çözümüne yardımcı olmasının yanı sıra gelecekte daha sağlıklı bir işbirliğinin inşasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler
Türkistan Derlemesi, Turkestanskiy Sbornik, Orta Asya, Türkistan, Din, İslam

Abstract
In today's globalized world, Central Asia's geography is becoming more and more important every day when we take into consideration the developments in East-West relations, energy, migration, nuclear arming, international economic and social / cultural exchange. The developments since the 1850s in the region which is an important part of Central Asia and accepted as Turkic Republics are of great importance both in terms of region and Turkish and Islamic world. It is seen that studies on this geography where different ethnic, religious and cultural identities lived together until now are more political and economical in content. Studies on the social, cultural, religious and folklore identity of the region may be inadequate or predominantly based on Russian and Orientalist perspectives. We believe that the work to be done on the Central Asian region and especially on the Turkish communities will contribute to the establishment of a healthier cooperation in the future as well as helping to identify and solve today's problems.

Keywords
Turkestan Collection, Turkestanskiy Sbornik, Central Asia, Turkestan, Religion, Islam

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2019-27. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 27. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 27-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri