ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİVÂN-HİKMET’İN “MÂRİFET”, “HİKMET” VE “BÂTIN” KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZİ
(AN ANALYSIS OF DİVÂN-I HİKMET WİTHİN THE FRAMEWORK OF “MA’RİFA/İNGENUİTY”, “WİSDOM/HİKMAH” AND “BÂTIN” )

Yazar : Ahmet Gökçe    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 27
Sayfa : 125-157
224    258


Özet
2016 yılı Unesco tarafından “Ahmet Yesevî” yılı olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede gerek ülkemizde gerek orta Asya’da bulunan kardeş ülkelerde Hoca Ahmet Yesevî’yi anlamak, onun bıraktığı mirası sahiplenmek amacıyla birçok ilmi çalışmalar yapıldı, ilmi oturumlar, paneller, konferanslar ve seminerler düzenlendi. Yesevî ve çeşitli fikirleri üzerine birçok çalışmalar yapıldı, halen de onun bıraktığı hikmet mirâsını değerlendirecek çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bugün aslında Müslümanların sorunlarının çözümü sağlam bir itikat, sağlam bir amel ve sağlam bir maneviyattan geçmektedir. Bu üç unsurun sağlam temellere dayandırmak için gerek Anadolu’da gerek Orta Asya’da itikadda, Maturidilik; fıkıhta, Hanefilik benimsenmiş, Tasavvufta ise Yesevilik derin izler bırakmıştır. Bu açıdan Ahmet Yesevî ve hikmetleri kadîm geleneğimizi anlamada ve geleceğimizin inşâsında büyük bir öneme sahiptir. Hoca Ahmet Yesevî, İslamiyet'in manevi cihetten öncülerinden birisidir. O, İslamiyet'in önemli değerlerini şahsında toplamış, içten, merhametli, sabırlı şahsiyetiyle model olmuş, ismiyle zikredilen Yesevî tarikatı kısa zamanda yayılmıştır. Fikirleriyle halkımızın gönlünde yer eden, Anadolu’da tasavvuf kültürünün yerleşmesi ve yayılmasında rol oynayan Hoca Ahmet Yesevî’nin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak en büyük dileğimizdir. Bu makalede Yesevî’nin en temel kavramlarından “mârifet”, “hikmet” ve “bâtın” kavramları üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda irfân/tasavvuf geleneğinin en önemli bu üç kavramının Divân-ı Hikmet’teki karşılıkları incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hoca Ahmet Yesevî, Mârifet, Hikmet, Bâtın, Divân-ı Hikmet.

Abstract
2016 was declared as “Ahmed Yasawi” by Unesco. Within this framework, many scientific studies were conducted and scientific sessions, panels, conferences and seminars were held in order to understand Khoja Ahmed Yasawi and to embrace his legacy, both in our country and sister countries in Central Asia. Many studies were done on Yesevi and his various ideas, and we think that there is still a need for studies to evaluate his legacy. Today, we think that the solution of the problems of all Muslims goes through/base upon solid faith, solid deeds/practice and solid spirituality. In order to base these three elements on solid foundations, Maturidism was adopted in faith, Hanafiism was adopted in fiqh/islamic jurisprudence and Yesevism engraved in Sufism both in Anatolia and Central Asia. In this respect, Ahmed Yasawi and his wisdoms have great importance in understanding our autochthonous /ancient tradition and in the construction of our future. Khoja Ahmed Yasawi is one of the pioneers of the spiritual aspect of Islam. He gathered the important values of Islam in his person, became a model with his sincere, merciful/compassionate, patient personality, and the sect of Yasawi which was mentioned by his name spread in a short time. Our greatest wish is to contribute to a better understanding of Khoja Ahmed Yasawi, who is etched in in our people’s heart and plays a role in the establishment and spread of the Sufi culture in Anatolia with his ideas. In this article, the most basic concepts of Yasawi,“marifa”, “wisdom” and bâtın/esoteric, are emphasized. At the same time, the correspondence/equivalent of the three most important concepts of the tradition of wisdom / Sufism in the Diwani Hikmet were tried to be examined.

Keywords
Khoja Ahmed Yasawi, Marifa (mystical awareness), Bâtın (esoteric), hikmah (wisdom).

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri