ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLK DÖNEM RİSALET ŞAHİTLİĞİNE BAZI ÖRNEKLER
(Some Examples of The First Testament Witnesses )

Yazar : Sadık Eraslan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 27
Sayfa : 81-113
158    176


Özet
Gerek doğumundan ve gerek biset (Peygamberlik) inden evvel de pekçok kişi Hz. Peygamber (s.a.s.) in geleceğini, ahlâkını bilmiş ve haber vermişlerdir. Bunlar özellikle Kitap Ehli dediğimiz Yahûdi ve Hıristiyan dinleri veya Hanif inancı (Hz. İbrahim inancı) mensuplarındandır. Bu gerçeği en başta Kur’an’dan, sonra da Hadis, Siyer ve İslâm Tarhi kaynaklarından öğreniyoruz. Ayet şöyledir: “kendilerine kitap verdiklerimiz onu ( o kitaptaki peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir gurup bile bile gerçeği gizler.” Yahûdiler Tevrat’ta, hıristiyanlar da İncil’de âhir zaman peygamberinin vasıflarını gördüler, onun gelmesini beklediler; her nesil bunu kendinden sonra geleceklere anlattı ve inanmalarını tavsiye etti. Bunun için her iki zümre de bu peygamberin gelmesini dört gözle bekliyorlardı. Ancak onun Araplar arasından ve bir yetim kimse olarak gönderildiğini görünce sırf ırkçılık gayret ve düşüncesiyle inkâr ettiler. Halbuki onun hak peygamber olduğunu, kendi oğullarını bilip tanıdıkları gibi biliyorlardı. Bu bilgin ve şahitler içerisinde önce Hanif İnancıyla bilinen, fakat daha sonra hıristiyanlığı kabul eden Varaka b. Nevfel, Yahudi ilim ve din adamı ibn-i Heyyiban ve meşhûr hıristiyan Rahip Bahira gibi şahsiyetler en dikkat çekenleridir. Tarihe mal olmuş bu şahsiyetlerin Hz. Pygamber (s.a.s.) ile ilgili bilgi ve itirafları, bu gün için de hem Doğu ve hemde Batı kütphanerindeki temel kaynaklarda mevcuttur. Ancak buna rağmen özellikle Batı medyasında zaman zaman bu gerçekler gözardı edilmektedir. Üstelik bununla yetinilmeyip İslâm Peygamberi ile ilgili asılsız ve hıristiyanlığın da asli kaynaklarına aykırı iftiralara yer verilmektedir. Bu vesile ile insaflı Kitap ehli yahudi ve hıristiyanları bu kaynaklara da başvurmaya davet ediyoruz.

Anahtar Kelimeler
kitap ehli, hristiyanlar, yahudiler, hanif inancı Risalet.

Abstract
Both before the birth and the biset (Prophethood) many people had the knowledge about his coming and morals. These people were among the Jews and Christians religions that we call the people of the book, or members of the Khanif belief (the faith of Abraham). We learn this fact firstly from the Qur'an and then from the Hadith, Siyer and Islamic history sources. The Ayet reads:” Those whom we give books know him (the prophet in that book) as they know their own son. However, even a group of them conceals the truth.” The Jews saw the characteristics of the prophet in the Torah and the Christians in the Bible, and waited for him to come; each generation told it to the future generations and advised them to believe. For this reason, both groups were looking forward to the coming of this prophet. But when they saw that he was sent from among the Arabs and as an orphan, they simply denied with racism. But they knew that he was the true prophet, as they knew their own sons. Among these scholars and witnesses, Varaka b. Neyfel who was known to be an khanif but later chose Christianity, Jewish scholar and cleric ibn-i Heyyiban, and famous Christian Priest Bahira are the most striking. These personalities, knowledge and confessions of the Prophet (s.a.s.) are available today in the main sources of both Eastern and Western libraries. However, these facts are ignored from time to time especially in the Western media. Moreover, they make false stories that slander the Prophet of Islam and that are contrary to the original sources of Christianity. We hereby invite the Jewish and Christians to resort to these sources.

Keywords
people of the book, Christians, Jews, KHanif belief, testament.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2019-27. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 27. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 27-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri