ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRGIZİSTAN’DA AHMET YESEVÎ ÇALIŞMALARI
(AHMET YESEVÎ STUDIES IN KYRGYZSTAN )

Yazar : Abdülmecit İSLAMOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 28
Sayfa : 7-24
217    211


Özet
Hoca Ahmet Yesevî, Orta Asya’daki önemli Türk topluluklarından olan Kırgızlar üzerinde, yaşadığı çağdan günümüze, son derece etkili olmuş önemli bir şahsiyettir. Ahmet Yesevî’nin hikmetleri, Kırgızlar arasında nesilden nesile aktarılan kutsal bir emanet olarak görülmüştür. Bu makalemizde; Kırgızların gerek bağımsızlık mücadelelerinde gerekse de milli kimliklerini muhafaza edebilmelerinde tarih boyunca önemli bir değer olarak gördükleri Ahmet Yesevî’ye/Yesevîlik’e dair, kitap, makale ve bildiri düzeyinde Kırgızistan’da yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmalarda; Ahmet Yesevî’nin hayatı, tasavvufî şahsiyeti, düşünce dünyası, hikmetlerin metni ve içeriği, bunların Türk dili ve edebiyatı üzerindeki etkileri, Ahmet Yesevî’nin Kırgızlar üzerindeki tesiri ve Kırgız kültüründeki yeri gibi konular ele alınmaktadır. Bu yayınların önemli bir bölümünde dikkat çeken bir başka husus ise Ahmet Yesevî’nin Cazı’da/Özkent’te doğduğu düşüncesinin savunulmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Hoca Ahmet Yesevî, Yesevîlik, Kırgızistan, Tasavvuf.

Abstract
Hodja Aḥmad Yasawī is a significant figure having a valuable effect on Kyrgyzs who are important community in the Middle Asia from his age to our time. His hikmets are regarded as sacred relics passed down from generation to generation among Kyrgzs. In this paper, the studies are analysed in form of book, article and report about Aḥmad Yasawī and his sect, namely, Yasawiyya which is regarded as an important value in terms of the fight of independence and safeguarding their national identity throughout history. In these studies, issues mentioned include the life of Aḥmad Yasawī, his mystic character, world of thought, text and content of his hikmets, their effects on Turkish language and literature, Aḥmad Yasawī’s effect on Kyrgyzs and his place in the Kyrgyz culture. Another issue which attracts attention in a substantial part of these studies is defending the opinion that Aḥmad Yasawī was born in Cazı/Özkent.

Keywords
Aḥmad al-Yasawī, The Ṣūfi Order of Yasawiyya, Kyrgyzstan, Ṣūfism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri