ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YANLIŞ ANLAŞILAN FETİH VE İLK ÖRNEKLER
(THE MISUNDERSTOOD CONQUEST AND ITS FIRST EXAMPLES )

Yazar : Sadık ERASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 28
Sayfa : 113-155
183    181


Özet
İslâm fetihleri, kaynağını Kur’an ve Hz. Peygamber (s.a.s.) in bizzat söz ve davranışlarından almıştır. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi bu konuda da kaynaklarda yer alan bir takım kaide ve kurallar da vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in devrinde yapılan tüm fetihler ve bu fetihler sebebiyle yapılan silahlı mücadelelerin temelinde savunma amacı vardır. Başta Bedir Gazvesi olmak üzere Uhud ve Hendek gazveleri tamamen Medine çevresinde cereyan eden ölüm-kalım savunma mücadeleleridir. Hicretten evvel olduğu gibi, hicretten sonra da daima Müslümanlar ve Hz. Peygamber (s.a.s.) müşriklerin baskı ve zulümleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Müslümanlar ve özellikle Hz. Peygamber (s.a.s.) sadece İslâm’a davet görevi ile yetinmek istemişlerdir. Zaten Hicret öncesi Mekke hayatında ilâhi izin henüz verilmediği için her şeye rağmen Müslümanlar savunmak için de kaba kuvvet kullanmamışlardır. Hicret’ten sonra da silahlı mücadele ile savunma izni çıkmasına rağmen, daima saldıran veya Bedir Gazvesi için olduğu gibi, saldırmak için hazırlıklar yapan müşrikler olmuşlardır. Buna rağmen başta Hz. Peygamber (s.a.s.) olmak üzere Müslümanlar barıştan ve en azından kan dökülmemekten yana olmuşlardır. Bunun en güzel örnekleri Medine ve Mekke’nin İslâmlaşmasıdır. Medine İslâmlaşması hiçbir silahlı güç kullanmadan; tamamen bir tebliğ ve güzel örnek olmanın eseridir. Mus’ab b. Umayr gibi bir fedakâr sahabinin rehberliğinde ve Hz. Peygamber (s.a.s.) in emriyle yapılan bir eğitim-öğretim sonucunda gerçekleşmiştir. Mekke ise, düşmanın da olsa kanının dökülmemesi için dünya tarihinde eşine rastlanmayan çabalar sarf edilmiştir. Öyle ki, en ağır suçlular bile affedilmişlerdir. Yukarıda örneklerle verildiği gibi bir fetih olarak kabul edilen Hudeybiye ise tamamen bir barış antlaşmasından ibarettir. Onun için yegâne örneğimiz olan Hz. Muhammed (s.a.s.) in fetih felsefesi esas itibarıyla gönüllerin fethi ve barış maksatlıdır. Yanlış zannedildiği gibi bir işgal ve kan dökme amaçlı değildir.

Anahtar Kelimeler
Mekke, Medine, Hudeybiye, Fetih, Gazve, Sahabe.

Abstract
The source of Islamic conquests, come from the Quran and from the words and actions of the Prophet (pbuh) himself. Therefore, as in every subject, there are also a number of rules and principles in the sources. The basis of all conquests made during the period of the Prophet (pbuh) and the basis for the armed struggles due to these conquests is the aim to defend. Uhud and Hendek ghazals, especially Bedir Gazava, are death-survival defenses that take place entirely around Medina. As it was before migration, Muslims and Hz. The Prophet (pbuh) faced the oppression and persecution of the polytheists. Muslims and especially the Prophet (pbuh) only wanted to settle for the invitation to Islam. As a matter of fact, Muslims did not use brute force to defend themselves during the Mecca era as divine permission had not been given yet. Despite the fact that the permission to defend with arms came after the Migration, they were the polytheists who always attacked or made preparations to attack, like the Battle of Badr. Despite this, Muslims, foremost the Prophet (pbuh), favored peace and at least no bloodshed. The best examples of this are the Islamization of Medina and Mecca. Medina Islamization is without using any armed force; it is the work of being a complete communique and a good example.. Under the guidance of a devotee companion like Mus’ab b Umayr it occurred as a result of an education made by the order of the Prophet (pbuh). Of Mecca, on the other hand, unprecedented efforts in the history of the world to prevent bloodshed was made, even of the enemy. So much so that even the most serious criminals were forgiven. Hudeybiye, which is accepted as a conquest like the examples above, consists entirely of a peace treaty. Therefore, the conquest philosophy of Prophet Muhammad (pbuh) is essentially peaceful. It is not intended for an occupation or bloodshed as it is wrongly thought.

Keywords
Mekka, Medina, Hudeybiya, conquest, ghazwe, compainons.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri