ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLASİK KELAM İLMİNDE İMANIN SOSYAL BOYUTU
(THE SOCIAL DIMENSION OF FAİTH İN CLASSİCAL KALAM )

Yazar : YUNUS ERASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 28
Sayfa : 65-111
185    164


Özet
İslam düşüncesinde iman konularına dair tartışmalar erken dönemlerde başlamış olmakla birlikte, genellikle meselenin teorik yönü ön plana çıkmıştır. Ancak diğer konularda olduğu gibi iman konusuna dair meseleler de sosyal gerçekliklerden bağımsız bir şekilde gelişmemiştir. Bu bağlamda iman tanımlarında ameli konumlandırmalarına göre iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Ameli imanın asli bir unsuru olarak kabul eden gelenekçi anlayış, dar kapsamlı bir tanım öne sürerek toplumun genelini bu tanımın dışında tutmuştur. Buna karşın ameli imanın bir sonucu olarak değerlendiren yenilikçi anlayış ise daha kapsamlı ve kuşatıcı bir tanım öne sürerek, toplumun olabildiğince bütün fertlerini tanıma dahil etmeye çalışmıştır. Meselenin bu sosyal yönü, imanla ilgili diğer konuları da etkileyerek fırkaların birbirinden ayrışması sonucunu doğurmuştur. Bu makalede iman ve İslam kelimelerinin semantik tahlillerinden başlayarak klasik kelam düşüncesinde ortaya çıkan teorik tartışmaların geri planındaki sosyal gerçeklikler irdelenecektir. Bunun neticesinde iman ve mümin kavramlarının sosyal anlamda birleştirici ve ayrıştırıcı yönlerine vurgu yapılacaktır. Ayrıca bu farklı bakış açılarının dini yaşamdaki tezahürlerine de değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
İman, İslam, mümin, ikrar, tasdik, amel.

Abstract
Although debates about the issues of faith in Islamic thought started in the early stages, generally the theoretical aspect of the issue came to the fore. However, as with other issues, matters of faith have not developed independently of social realities. In this context, two different views emerged in terms of faith according to their positioning. The traditionalist approach, which accepts behavior as an essential element of faith, has excluded the general public from this definition by proposing a narrowly comprehensive definition. On the other hand, the innovative approach, which treats behavior as a result of faith, sought to include as many members of society as possible in recognition by suggesting a more comprehensive and encompassing definition. This social aspect of the issue also affected other issues related to faith, resulting in the separation of factions from each other. In this article, social realities behind the theoretical debates emerging in the classical theoretical thought starting from the semantic analysis of the words of faith and Islam will be examined. As a result, emphasis will be put on the socially unifying and distinctive aspects of the concepts of faith and believer. In addition, the implications of these different points of view in religious life will be mentioned.

Keywords
Faith, Islam, believer, confession, confirmation, practice.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri