ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMA GÜNÜNDEKİ İCABET VAKTİ İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION HADITHS ABOUT TIMES THAT PRAYERS ARE ACCEPTED ON FRIDAY )

Yazar : Mahmut BİNGÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 28
Sayfa : 193-248
204    196


Özet
“Cuma Günündeki İcabet Vakti ile İlgili Rivayetlerin İncelenmesi” adını taşıyan bu çalışmamızda Hz. Peygamber’in, duaların kabul olacağına dair işaret ettiği vakitle alakalı aktarımlar ele alınmıştır. Bu çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Cuma günüdeki icabet vaktiyle ilgili çeşitli rivayetler isnatları bakımından analize tabi tutulmuştur. Rivayetlerin farklı varyantları tespit edilerek isnat şemaları oluşturulmuştur. Daha sonra rivayetle ilgili ulaşılabilen ilk kaynağındaki ravileri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Senetlerin tamamındaki ravileri tek tek incelemek hem bu çalışmanın hacmine uygun görülmemiş hem de gereksiz bulunmuştur. Çünkü elde edilen ilk kaynaktaki raviler ile genel bir kanaat oluşmuştur. Rivayetler arasından bir tane vaktin belirsizliğine işaret eden, birer tane de öğle ve ikindiye işaret eden meşhur aktarımlar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ravileri hakkında cerh-taʻdîl kitaplarından bilgiler aktarılan rivayetler daha sonra bütünsel olarak incelenmiştir. Bu bağlamda müntehâ, senet sayısı, ittisâl, ve sıhhat durumları hakkında genel bir tetkik yapılmıştır. İkinci bölümde ise aktarılan rivayetlerle ilgili bazı değerlendirmelere yer verilmiştir. Hadisler arasında farklılıklar bulunsa da asgarî müşterekleri olan lafız ve manâ tespit edilerek onlar üzerinden metin değerlendirmesi yapılmıştır. Ardından icabet vaktine işaret eden çeşitli görüş ve rivayetler ele alınmıştır. Bunlar arasında meşhur olmuş görüşler ulaşılabilen ilk kaynaklarıyla beraber verilmiştir. Görüş sahiplerinin dayandıkları deliller aktarılmıştır. Ardından bazı çevreler tarafından bu vakitle ilgili yapılmış önerilere yer verilerek hadisler arasındaki ihtilafın çözüm metotları aktarılmıştır. Bu konuda gözümüzden kaçanları tespit ederek bize bildirecek olanlara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

Anahtar Kelimeler
Cuma, Dua, İcabet Vakti

Abstract
In this study, which is named “Examining Hadiths About Times That Prayers Are Accepted On Friday”, the hadiths about the time that the prophet Muhammad’s pointed out that prayers will be accepted are examined. This study consists of introduction and two parts. In the first part, various hadiths related to the time when the prayers were accepted on Friday were analyzed in terms of sened. Different variants of hadiths have been determined and schemas of isnad have been created. Then, general information about narrators in the first hadith source that can be reached has given. To examine the narrators in all of the seneds one by one was found not suitable for the volume of this study and was found unnecessary. Because a general opinion has been formed with the narrators in the first source obtained. Among the hadiths, famous hadiths that point to the uncertainty of time and one for noon and afternoon has evaluated. The hadiths about the narrators given informations in the Cerḥ ve’t-taʿdîl books was later examined holistically. In this context, a general investigation was carried out on münteha, number of seneds, ittiṣal, and ṣıḥḥat. In the second part, some evaluations about these hadiths are stated. Although there are differences between the hadiths, the minimum common words and meanings were determined and text evaluation has made on them. Then, various opinions and hadiths were analyzed about when prayers were accepted. Among these, famous views were given together with their first available sources. The evidence on which the opinion-holders were based was examined. Then, some of the suggestions made about this time by some circles and the solution methods of the dispute between the hadiths were expressed. I would like to express my gratitude to those who have determined the points of overlooked then have feedback to me.

Keywords
Friday, Prayer, Time That Prayers Are Accepted

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri