ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EHL-İ SÜNNETİN FIKIH USÛLÜ ANLAYIŞI
(SUNNITE UNDERSTANDING OF FIQH METHODOLOGY )

Yazar : Ali YÜKSEK  Yusuf GOKALP  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 29
Sayfa : 7-25
89    92


Özet
Hz. Peygamber hayatta iken Müslümanlar arasında itikadi veya siyasi bir farklılaşma söz konusu değildi. Onun vefatından sonra Müslümanlar arasında bir takım ihtilaflar vuku bulmaya başladı. Söz konusu bu ihtilaflar neticesinde karşı karşıya kalınan problemlere çözüm üretme noktasında Müslümanlar arasında metodik açıdan farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaya başladı. Sahabenin önde gelenleri başta olmak üzere ilimle uğraşanlar dini konularda kaçınılmaz olarak içtihatlarda bulundular. Ortaya çıkan bu farklı metodik yaklaşımlar inanç, ibadet ve sosyal yaşamın şekillenmesinde etkili oldu. Ortaya çıkan yaklaşımlar daha sonra genel olarak hukuk alanında “Ehl-i Hadis” ve “Ehl-i Rey” olarak isimlendirilirken inanç alanında ise “Ehl-i Sünnet” ve “Ehl-i Bidat” olarak isimlendirilmeye başlandı. Biz bu çalışmamıza Ehl-i Sünnet kavramının nasıl algılandığı ve bu ekolünün fıkıh usûlü anlayışının ne olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Yine, Ehl-i Sünnet fıkıh usulü ekolleri arasında ne gibi farklar olduğunu da değindik. Ayrıca konu bütünlüğü açısından Ehl-i Sünnet fıkıh usulü kitaplarının temel konuları hakkında da bilgi vermeyi uygun gördük.

Anahtar Kelimeler
Ehl-i Sünnet, Fıkıh Usûlü, İslam Hukuku, Ehl-i Hadis, Ehl- Rey

Abstract
In the life of the Prophet, there was no creed or political differentiation between Muslims, but after his death, some disagreements began to arise. Methodically different approaches began to emerge among Muslims to find solutions to the problems that arose due to these conflicts. Scholars, especially the prominent Companions, inevitably made ijtihad on religious matters. These different methodical approaches were effective in shaping belief, worship and social life. The emerging approaches were later named “Ahl al-Hadith” and “Ahl al-Ray” in the field of law, while in the field of faith they were called “Ahl al-Sunnah” and “Ahl al-Bidat”. In this study, In this study, we try to put forth the perception of the concept of Ahl al-Sunnah and the understanding of fiqh methodology of this school. We also mentioned the differences between Sunnite schools of fiqh methodology. In addition, in terms of subject integrity, we found it appropriate to give information about the basic topics of Sunnite books of fiqh methodology.

Keywords
Ahl al-Sunnah, Fiqh Methodology, Islamic Law, Ahl al-Hadith, Ahl al-Ray

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-29. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :osilahiyatdergisi@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri