ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Stalin’in Kırgız Aydınlara Baskısı
(Stalin’s Repression Agaınst Kyrgyz Intellectuals )

Yazar : Aziza Ergeshkyzy    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 29
Sayfa : 111-125
82    80


Özet
Stalin’in Kırgız Aydınlara baskısı, Ekim Devrimi’nden sonra iktidara gelen Komünist Bolşevik Partisi döneminde başlamıştır. Çünkü bu dönemde tüm mahalli teşkilatlar, üyesi bulundukları söz konusu partinin kararlarına uymak zorunda idiler. Marksizm teorisine ve Sovyet ideolojisine göre kurumsallaşan Komünist Partisi toplumda sınıfsal ayrımı kaldırmayı hedeflemiştir. Bu gerekçeyle Parti’ye bağlı olan bölgelerin yanı sıra Türkistan topraklarındaki sömürgeci ve burjuva saydıkları “feodal aristokratlar”, “milliyetçiler” ve “dindarlar” gibi kesimler üzerinde yöneticiler baskı kurmaya başlar. Böylece Parti, kendi yönetimine karşı çıkan gruplardan kurtularak daha etkin ve örnek bir sosyalist rejim kurmayı hedeflemiştir. Bu konuda “eşitlik” dedikleri politik uygulamayı 1920-1950 yılları arasında kesintisiz devam ettirmişlerdir. Bu süreçteki “temizlik hareketi” adını verdikleri baskı, özellikle 1937-1938'de doruk noktasına ulaşmıştır. Bu bağlamda en fazla zarar gören halklar arasında Kırgız aydınları da bulunmaktaydı. Bu aydınların büyük kısmı Ekim Devrimi öncesinde eğitim almış, tanınmış aile mensupları ve farklı düşünceye sahip gençlerden oluşmaktaydı. Onlar, Kırgız halkının uzun süre boşluklarını dolduramadıkları ilk aydınlarıydı. 1920'lerin sonlarından itibaren muhalefet duyguları daha da güçlenmeye başlayan Kırgız aydınları sözde Sosyal-Turan Partisi'nin üyesi olmakla itham edilmişlerdir. Bu gerekçe ile Stalinist fikirlerin yerine getirilmesi için Kırgız aydınları neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış ve Kırgız halkının geleceğine darbe vurulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kırgız Aydınları, Stalin Baskısı, Ekim Devrimi, Komünist Parti, Temizlik Hareketi.

Abstract
Stalin’s repressions against Kyrgyz intellectuals began in the period of the Communist Bolshevik Party, which came to power after the October Revolution. Because during this period all local organizations had to obey the decisions of the corresponding party. The Communist Party, institutionalized in accordance with the theory of Marxism and Soviet ideology, was aimed at eliminating class differences in society. For this reason, in addition to the regions associated with the party, the rulers began to put pressure on rulers such as “feudal aristocrats”, “nationalists” and “religious people” who were considered colonial and bourgeois in the territory of Turkestan. Thus, the party sought to create a more efficient and exemplary socialist regime, getting rid of groups opposing its rule. In this regard, they continued the political practice, which they called “equality” between 1920-1950. The pressure, which they called the scrub motion in this process, reached its peak, especially in 1937-1938. In this context, Kyrgyz intellectuals were among the most vulnerable peoples. Most of these intellectuals were young people, educated before the October Revolution, members of noble families and who has different opinions. They were the first intellectuals of the Kyrgyz people, who for a long time could not fill their place. Since the late 1920s, the Kyrgyz intellectuals has been accused of becoming members of the so-called Social Turan Party, whose feelings of opposition have become stronger. For this reason, the Kyrgyz intellectuals was almost completely eliminated, and the future of the Kyrgyz people was struck by Stalinist ideas.

Keywords
Kyrgyz Intellectuals, Stalinist Repression, October Revolution, Communist Party, Pure Movement.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-29. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :osilahiyatdergisi@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri