ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÂTÜRÎDÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR’A GÖRE RÜ’YETULLAH SORUNU
(The Problem Of Allah’s Being Seen/Ru’yatallah According To Maturidi And Qadi Abdalcabbar )

Yazar : OSMAN ORAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 29
Sayfa : 71-98
126    119


Özet
Allah’ın görülebilmesi rü’yetullah sorunu tevhid ve inanç bağlamında tartışılır. Kur’ân’da bazı insanların Allah’ı görme ve peygamberlerden Allah’ı kendilerine gösterme taleplerinden söz edilir. Bununla insanın fıtratında olan merak duygusunun aşkın varlık Allah’ı görme arzusuna dönüştüğü söylenir. Rü’yetullah’ın bilinmesi, Allah’ı yaratılmışlara benzetme (teşbih) ve Allah’ı cisimleştirme (tecsim) yani putlaştırmayı önlemektedir. Âlimlerin çoğu dünyada Allah’ı gözle görmenin mümkün olmadığını, âhirette ise büyük bir lütuf ve nimet olarak cennette görüleceğini söylerler. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye göre aziz ve celil Rabbin görülmesi gereklidir, haktır ancak bu rü’yet idrâksiz (ihatasız) ve tefsirsiz (bilâkeyf) olacaktır. Bazı İslâm âlimleri rü’yetullaha karşıdırlar. Ontolojik ve epistemik nedenlerden ötürü aşkın varlık Allah’ın görülmesini reddederler. Mu’tezile âlimi Kâdî Abdülcebbâr’a göre aşkın varlık Allah dünyada ve âhirette hiçbir şekilde görülemez. Allah’ı övgü ve tenzih; Mâtürîdî’ye göre rü’yetullah’ın ispatıyla; Kâdî Abdülcebbâr’a göre ise rü’yetullah’ın yokluğuyla gerçekleşir.

Anahtar Kelimeler
Rü’yet, Rü’yetullah, Mâtürîdî, Kâdî Abdülcebbâr

Abstract
The problem of Allah’s being seen (ru’yatallah) is discussed in the context of tawhed and faith. The Qur'an mentions the demands of some people to see Allah and to show Allah to them from the prophets. It is said that the sense of curiosity in man’s fitness turns into the desire to see the transcendent being Allah. The knowledge of ru'yatullah prevents the analogy of Allah to the creatures (taşbih) and the incarnation (tecsim) of Allah, that is, the idolization. Most scholars say that it is not possible to see Allah with the eye in the world, and in the hereafter it will be seen in heaven as a great grace and blessing. According to Abu Mansur al-Maturidi, Allah, the victorious (Al-Aziz) and the mighty (Al-Jalil), must be seen/ru’yat, it is true, necessary, real but this will be seen without understanding (no idrak) and without exegesis (bilakeyf). Some Islamic scholars are against (ru’yatullah) the sight of Allah. They reject the view of transcendent beings for both ontological and epistemic reasons. According to the mutazilah scholar Qadi Abdaljabbar believes that the transcendent being of Allah cannot be seen in any way in the world and in the hereafter. According to Maturidi, the praise and the tanzih of Allah occurs with the proof of ru’yatullah; according to Qadi Abduljebbar, it occurs with the absence of ru’yatullah.

Keywords
Ru’yat (See), Ru’yatullah (Allah’s Being Seen), Al-Maturidi, Qadi Abdaljabbar

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-29. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :osilahiyatdergisi@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri