ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TABSIRATU’L-EDİLLE’DE YER ALAN AKIL VE AKILLA İLGİLİ KAVRAMLAR
(MIND AND CONCEPTS RELATED TO MIND IN TABSIRA AL-ADILLA )

Yazar : Yusuf GÖKALP  Tolgonay Adılcan Kızı  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 29
Sayfa : 45-69
84    69


Özet
Ebü’l-Muîn en-Nesefî (438/1047), Ebû Mansur el-Mâturîdî’den (333/944) sonra Mâturîdîlik olarak bilinen din anlayışının en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. O, Mâturîdîliğin kelâmi görüşlerini açıklamak ve Mâturîdîliğe yöneltilen eleştirilere cevap vermek suretiyle Mâturîdîyye mezhebinin bir kelam ekolü haline dönüşmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Ebu’l-Muîn en-Nesefi’nin, Tabsıratu’l-Edille, et-Temhîd, Bahru’l-Kelam, Şerhu Te’vilatu’l-Kur’an gibi önemli eserleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, Ebu’l-Muîn en-Nesefî’nin kelama dair önemli bir eseri olan Tabsıratu’l-Edille’de yer alan akıl ve akıl ile ilgili kavramlar konusu ele alınmaktadır. Ebû Mansur el-Mâturîdî gibi Ebu’l-Muîn en-Nesefî’de eserlerinde akla ve akli delillere ayrı bir yer vermektedir. Çalışmamızda, Tabsıratu’l-Edille’de bazı kelâmî konularda delil olarak aklın yeri, nübüvvet, mukallidin imanı, Allah’ın iradesi ve ru’yetullah konularının ispatında aklın önemine değinildikten sonra ma’rifet, idrak, tefekkür, fehm, zeka, teemmul, re’y, basiret, lüb ve zihin kavramlarının nasıl kullanıldığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ebu’l-Muîn en-Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, Mâturîdîlik, Delil, Akıl

Abstract
Abu’l-Muin an-Nasafi is one of the important representatives of the religious understanding of "Matrudism" after Abu Mansur al-Matrudi. He, through clarification of the Kalamic views of matrudism, as well as providing answers to criticism of Matrudism, made an important contribution to the development and transformation of the madhhab Matrudiyya into a Kalamic School. Abu’l-Muin an-Nasafi has such important works as Tabsiratu’l-Adilla, At-Tamhid, Bahru’l-Kalam, Sherkh Tavilatu’l-Kur’an. This study examined the term reason and terms related to reason present in the work of Abu’l-Muin an-Nasafi, Tabsıratu’l-Adilla, which is his most important work in the field of Kalam. Abu’l-Muin an-Nasafi as well as Abu Mansur al-Matrudi in his works gives a special place to reason and reason of reason. This article deals with such topics as the vocabulary meaning of the word reason, mentioned in the Tabsıratu’l-Adilla, rational evidence in Kalam, and is also considered as used in the work terms related to the mind, such as ma’rifat, idrak, tafakkur, fakhm, zaka, taamul, rei, basirat, lyub and zikhn.

Keywords
Abu’l-Muin an-Nasafi, Tabsiratu’l-Adilla, Matrudism, Proof, Mind

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-29. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :osilahiyatdergisi@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri