ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Maveraunnehir Bölgesinde Hanefî/Sünnî Kelamın Yayılmasında Ebu’l-Muin En-Nesefî’nin Katkısı
(The Contribution of Abu'l-Muin an-Nasafî in the Spreading of Hanafi / Sunni Kalam in Transoxiana. )

Yazar : Zekerya Sarıbulak    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 29
Sayfa : 27-43
82    76


Özet
Maveraunnehir bölgesinin İslam topraklarına katılmasından hemen sonra Ebu Hanife’nin fıkhı ve itikadî görüşleri bizzat öğrencileri tarafından bölgeye ulaştırılmıştır. Özellikle akaide dair yazdığı risaleleri yazılı metinler halinde bölgeye taşınmıştır. Mezhebin bölgede yerleşik hale getirilmesinde ekol âlimlerinin birçok gayreti olmuştur. Fakat bazı âlimlerin gayreti mezhebin bölgede yerleşik hale gelmesini sağlamıştır. Bu âlimlerin başında kelamcı, müfessir ve fıkıhçı Ebu’l-Muin en-Nesefî gelmektedir. Onun bölgede faaliyet gösteren diğer dini gruplarla girdiği tartışmalar ve kelamda te’lif ettiği eserlerle mezhebin kelami yönünün sistemleşmesini sağlamıştır. Ayrıca bölgede hüküm süren siyasi idarelerin Hanefî fıkhına bağlı olmaları bu süreci daha da hızlandırmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hanefî, Maveraunnehir, Nesefî, Fıkıh, Kelam

Abstract
Just after the region of Maveraunnehir joined to Islamic lands, Ebu Hanife's view about fikih and itikad reached that region by his students. Especially texts of akaids were moved to the region as written texts. Ecole scholars had made efforts in order to make sect remain in that region. But some scholars' efforts lead to make the sect remain in the region. The head of these scholars who made effort is Ebu'l-muin en Nesefi who is kalamist, commentator and fikih scholar. His debates with other religous groups caused to be systematized of the sect's kalam side with his works. Besides, the fact that the governments in that region had adhered to the sect of Hanefi accelerated that process.

Keywords
Hanafî, Maveraunnahr, Nasafî, Fiqh, Kalam

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-29. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :osilahiyatdergisi@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri