ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kalıgul Oluya'nın Şiirlerindeki Ahir Zaman Tasvirlerinin Etnopedagojik ve Din Eğitimi Açısından Önemi
(The Importance of the Descriptions “End of the World” (Ahir Zaman) in the Poems of Kalgul Oluya in terms of Ethnopedagogical and Religious Education )

Yazar : Hatice AKİMCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 30
Sayfa : 51-68
309    276


Özet
Hemen hemen her toplumda başkaları tarafından görülmeyeni erken tahlil edip öngören şahsiyetler yaşamıştır. Dinî, felsefî ve siyasî amaçları olan bu şahsiyetlerin Kırgız toplumunda da mevcut olduğu aşikardır. Bu bilge şahsiyetlerin biri olan Kalıgul Bay uulu Rus işgali döneminden hemen önce yaşamış, dönemin sosyo-kültürel özelliklerini şiirlerinde yansıtmaya çalışan şair olarak tanınmaktadır. Devrin değiştiği bir dönemde yaşayan şair Kırgız edebiyatındaki "zamane şiiri"nin ilk temsilcisi olarak bilinmektedir. Zamane şiirlerine "ahır zaman" şiirleri de denilmektedir. Bu şiir türünün ortaya çıkmasına Rus işgalinin giderek Türkistan'a yayılması neden olmuştur. Komşu Kazak, Tatarların başına gelen toplumsal felaketlerin kendi ulusu için de endişe teşkil ettiğinin farkında olan aydın şairler halkı bu konuda uyarmak istemişlerdir. Kalıgul'un "Akır Zaman" şiiri Rusların bölgeyi işgal etmesiyle birlikte değişecek sosyal hayatı, geleneksel aile düzeninin bozulmasını, farklı dindeki, dildeki milletin halka tesirini bilgelik ile tasvir etmektedir. Biz bu makalede Kalıgul'un şiirlerindeki ahir zaman tasvirini dini kaynaklara dayanarak tahlil edip, günümüzdeki Kırgız toplumunda genç nesle bunu birer öğüt, nasihat olarak din eğitiminde nasıl öğretebiliriz sorusunu konu edineceğiz.

Anahtar Kelimeler
Kalıgul Oluya, Ahir zaman şiirleri, din eğitimi, etnopedagoji, ahlak eğitimi

Abstract
In almost every society, there are individuals who analyze and foresee what is not seen by others. It is clear that these personalities with religious, philosophical and political objectives are also present in Kyrgyz society. Kaligul Bay Uulu, one of these wise personalities, is known as a poet who lived just before the Russian occupation and tried to reflect the socio-cultural characteristics of the period in his poems. The poet, who lived at a time when the era changed, was known as the first representative of the "time of sorrow poetry" in Kyrgyz literature. Time of sorrow poems are also called "End of the World" poems. The emergence of this kind of poetry was caused by the Russian invasion gradually spreading to Turkestan. Intellectuals, who were aware that the social disasters that happen to the neighboring Kazaks, Tatars were also a concern for their nation, wanted to warn the public. Kaligul's "Akir Zaman" poem wisely depicts the social life that will change with the Russian occupation, the deterioration of the traditional family order and the influence of the nation in different religions and languages. In this article, we will analyze the portrayal of the end of world in the poems of Kaligul based on religious sources and discuss the question of how we can teach this to the young generation in today's Kyrgyz society as a counsel, advise.

Keywords
Kalıgul Oluya, End of the world poems, religious education, ethnopedagogy, moral education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri